Premier Mateusz Morawiecki: Pracownicze Plany Kapitałowe to lepsze zabezpieczenie emerytalne

Kończymy 25-letnią erę, kiedy pracownik był tylko kosztem. My traktujemy pracowników jak inwestycję. Dla państwa polskiego kluczową sprawą jest, by pracownik czuł się doceniony, szanowany i miał lepsze zabezpieczenie emerytalne – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej po Radzie Ministrów w KPRM.


Minister Teresa Czerwińska i premier Mateusz Morawiecki przy mównicach. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Potwierdzamy naszą politykę solidaryzmu społecznego i solidarności międzypokoleniowej – mówił premier Mateusz Morawiecki przedstawiając założenia projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Podkreślił, że jest to dobrowolny, powszechny, długoterminowy program mający zapewnić lepsze zabezpieczenie emerytalne przyszłych emerytów, a tym samym polskich rodzin.

Jak mówił szef rządu, PPK to program prospołeczny. Każdy pracownik przystępujący do programu otrzymuje niezależnie od wysokości wynagrodzenia 250 zł dopłaty powitalnej ze strony państwa, a później co roku 240 zł.  Zaznaczył, że w ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci co najmniej 35 mld złotych na dobrowolne, prywatne konta emerytalne przyszłych emerytów.

Środki wpłacane przez pracownika, będą dopłacane przez pracodawcę i budżet państwa, które to stają się automatycznie dziedziczonymi, prywatnymi środkami obywateli – mówił premier. I dodał, że zgromadzone fundusze będą służyły nie tylko do zwiększenia zabezpieczenia emerytalnego, ale będzie też możliwa wypłata tych środków.

Zdaniem premiera PPK to także inwestycja dla pracodawców, którzy „coraz lepiej rozumieją, jak bardzo trzeba szanować pracownika, jak ważne jest to, żeby pracownik był mentalnie, duchowo przywiązany do swojej firmy, do swojego przedsiębiorstwa”.

Szef rządu zapewnił, że sposób zarządzania środkami w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie pod ścisłym nadzorem państwowym.

***

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który jest przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

W 2017 r. rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym elementem jest Program Budowy Kapitału, służący budowaniu oszczędności Polaków. Jednym z jego filarów będą PPK, tworzone w celu systematycznego gromadzenia długoterminowych oszczędności przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po zakończeniu aktywności zawodowej.

Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć pierwsze grupy pracowników.

Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60 roku życia

Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu.

Przewidziano także specjalne wsparcie ze strony państwa dla uczestników PPK. Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jednorazowa „wpłata powitalna” w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, która będzie finansowana z Funduszu Pracy. Zachętą do systematycznego oszczędzania będą także coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK. W praktyce będzie to „dopłata roczna” w wysokości 240 zł (wypłacona po spełnieniu warunków określonych w ustawie), która również zostanie sfinansowana z Funduszu Pracy.


Zobacz także