Premier Mateusz Morawiecki: Polskie tradycje konstytucyjne są jednymi z najstarszych w Europie

My doskonale rozumiemy czym jest konstytucja, trybunały konstytucyjne, sądy i jak ważną, fundamentalną rolę odgrywają w porządku prawnym i politycznym całego ustroju państwowego – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas spotkania szefów sądów konstytucyjnych sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej pt. „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie” na Zamku Królewskim w Warszawie.


Premier przybył na konferencję. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że na przestrzeni wieków, począwszy od wieku XIV, postępujące ustawodawstwo związane z tworzeniem porządku konstytucyjnego wraz ze zwieńczeniem tego w ustawie, z Konstytucją 3 Maja na czele - świadczy o tym, iż Polska ma wielowiekowe tradycje konstytucyjne.

Jak zauważył szef polskiego rządu, w porządku europejskim występują bardzo różne modele, począwszy od takiego, gdzie wyroki trybunału czy sądu konstytucyjnego mogą być uchylane przez parlament, poprzez takie gdzie nie ma trybunałów konstytucyjnych w ogóle.

Premier powiedział, że w polskim porządku prawnym Trybunał Konstytucyjny cieszy się szerokimi gwarancjami praktycznymi, faktycznymi i ustawodawczymi w zakresie swojej absolutnej niezależności i niezawisłości.

Szef rządu stwierdził również, że jesteśmy wraz z naszymi braćmi ze Wschodu i z Południa w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej” i jego zdaniem, „ten pluralizm naszych doświadczeń historycznych i dzisiejszych oczekiwań powinien być w pełni uszanowany. Kontynuując dodał, że wiele z trybunałów konstytucyjnych rozważało gdzie są granice porządku europejskiego względem porządku konstytucyjnego, z rolą trybunału konstytucyjnego na czele.

My również taki dyskurs w Polsce toczymy i chcemy, żeby ten dyskurs był szanowany, podobnie jak powinien być uszanowany we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej. Są bowiem takie prawa w ramach porządków konstytucyjnych i porządków ustrojowych poszczególnych państw członkowskich, które mają absolutnie fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania tych krajów – powiedział premier.

Na zakończenie Prezes Rady Ministrów zapewnił, że będziemy przede wszystkim szanować Trybunał Konstytucyjny i jego wyroki jako najwyższej instancji odwoławczej i decyzyjnej.


Zobacz także