Premier Mateusz Morawiecki: Polityka rządu to polityka wiarygodności

Chciałbym, żebyśmy byli zapamiętani przez politykę wiarygodności, że realizujemy to, co zapowiadamy – powiedział szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami w Białymstoku odnosząc się do podpisanego dziś rozporządzenia dotyczącego programu "Dobry start” wprowadzającego wyprawkę 300 plus.


Siedzący przy stole premier Mateusz Morawiecki rozmawia z dzieckiem. 1 z 14
Fot. Krystian Maj / KPRM

Program "Dobry start”

W ramach programu wypłacane będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochód w rodzinie. Wyprawkę otrzyma rodzic na każde dziecko do ukończenia przez nie 20. roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia. Wsparciem objętych będzie ok. 4,6 mln uczniów.

Potrzeba zmiany

Premier Mateusz Morawiecki zauważył, że obecnie rządzący czasami są stawiani pod pręgieżem osób zanurzonych za bardzo w przeszłości. Jak dodał, chcemy zaprosić do współpracy naszych przeciwników, którzy inaczej patrzą na rzeczywistość, bo na dobrą sprawę Polska jest jedna, ma być jedna i jest naszym wspólnym dobrem.

Prezes Rady Ministrów mówił o skutkach błędów poprzedniego ćwierćwiecza, wskutek czego Polska wpadła m.in. w pułapki demograficzną czy rozwoju zależnego.

W odniesieniu do pierwszej szef rządu zaznaczył, że w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny przewidywał liczbę urodzeń w roku 2017 na 340 tys., a rzeczywiście było ich 402 tys. Ten nasz program, który koncentruje się na tym, żeby Polska była wielka również za 20 lat i za 120 powoli zaczyna przynosić owoce – powiedział Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że dzięki programowi "Rodzina 500 plus” te owoce docierają również na Podlasie.

Mówiąc o rozwoju zależnym po 1989 roku i potrzebie jego zmiany premier zaznaczył, że obecnie rządzący starają się, żeby było więcej polskiej własności w polskiej gospodarce, żeby było coraz więcej polskich przedsiębiorców działających na stosunkowo wysokich zyskach, marżach, którymi się dobrze dzielą ze swoimi pracownikami i dzięki temu następuje powrót tego kapitału do Polski.

Problemy w rolnictwie

Widzimy problemy rolników i wraz z szefem resortu rolnictwa pracujemy nad nową ofertą dla rolników, jeszcze w tym półroczu chcemy zaproponować nowe rozwiązania – powiedział szef rządu. I dodał, że poprzednio rządzący kilka lat temu wprowadzili regulacje, poprzez którą karano grzywnami rolników, sprzedających na rynku lokalnym swoje własne wyroby regionalne. Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że rząd to zmienił wprowadzając ustawę o rolniczym handlu detalicznym, która dalej będzie dalej liberalizowana.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do kwestii związanej z ASF. W tym kontekście mówił, że rząd zastanawia się i dyskutuje ze środowiskami rolniczymi czy budować zaporę wzdłuż granicy wschodniej Zostanie także przeznaczonych więcej środków na bioasekurację i na odstrzał dzików, jako zwierząt, które są nosicielami tego wirusa.


Zobacz także