Premier Mateusz Morawiecki pogratulował laureatom konkursu „Teaming for Excellence”

Polska staje się bardzo ważnym ogniwem łańcucha badawczego tworzonego przez instytuty naukowe z całego świata – mówił szef rządu podczas uroczystości ogłoszenia zwycięzców prestiżowego konkursu Teaming for Excellence w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Otwocku-Świerku.


Minister Marek Suski i wicepremier Jarosław Gowin rozmawiają z mężczyzną, a obok stoi rzeźba Marii Curie Skłodowskiej. 1 z 9
Fot. Adam Guz / KPRM

Łącznie w ramach konkursu w ramach programu Horyzont 2020, przyznano 13 grantów o łącznej wartości 195 mln euro. Trzy instytucje koordynujące granty znajdą się na terenie Polski, jest to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Celem konkursu jest minimalizacja różnic w innowacyjności między poszczególnymi regionami Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez tworzenie nowych lub modernizację już istniejących Centrów Doskonałości we współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi oraz agencjami ds. badań w Europie.

Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Podkreślił, że sukces polskich jednostek naukowych to zasługa ambitnej tematyki, wysokiej jakości zgłoszonych projektów, a także doskonałego przygotowania do udziału w konkursie.

 

 


Zobacz także