Premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 450. rocznicy unii polsko — litewskiej

W tym roku przypada 450. rocznica powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powołał ją sejm walny aktem unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego podpisanym 1 lipca 1569 r.


Mężczyza w futrzanej czapce z piórem oraz z szablą w ręce stoi na tle polskiej flagi. 1 z 10
Fot. Adam Guz / KPRM

Prezes Rady Ministrów wziął udział w rocznicowej mszy świętej w archikatedrze lubelskiej oraz złożył kwiaty pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w Lublinie.

W obchodach uczestniczyli również Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący Seimasu oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, a także szereg gości zagranicznych, w tym delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.


Zobacz także