Premier Mateusz Morawiecki: Państwo zagwarantuje każdemu maturzyście możliwość przystąpienia do matury w terminie

Proponujemy zmiany w prawie, które zabezpieczą i zapewnią klasyfikację uczniów oraz przebieg matur – zapowiedział szef rządu. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe dotyczący procedur dopuszczenia uczniów szkół średnich do egzaminów końcowych.


Minister Marek Suski idzie na Radę Ministrów, w tle pozostali ministrowie. 1 z 8
Fot. Krystian Maj / KPRM

Prawie 300 tys. tegorocznych maturzystów, ich rodziców i, jak przypuszczam, szerokie grono nauczycieli, oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminu dojrzałości” – mówił premier. Jak dodał „niejasne i sprzeczne komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, tworzą sytuację niepewności dla maturzystów, ich rodzin i nauczycieli.

Szef rządu podkreślił, że państwo czuję się w obowiązku zagwarantować, by w każdej średniej szkole maturzyści mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie. Premier zwrócił się także do marszałków Sejmu i Senatu o możliwie jak najszybsze procedowanie proponowanych zmian.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada m.in., że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, upoważnienie takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – nauczycielowi wyznaczonemu przez organ prowadzący szkołę.

Jeżeli 26 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy, to wejdzie ona w życie 27 kwietnia br. W związku z tym dyrektorom zostanie 29 i 30 kwietnia na przeprowadzenie klasyfikacji, tak żeby od 6 maja tego roku mogły rozpocząć się matury pisemne – wyjaśnił Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Zaprosił również do ogólnopolskiej dyskusji na temat kolejnego etapu reformy edukacji i systemu oświaty przy okrągłym stole.

Okrągły stół na temat edukacji odbędzie się 26 kwietnia br. W spotkaniu weźmie udział ok. 80 osób reprezentujących 3 największe związki zawodowe, stowarzyszenie pedagogów oraz 5 przedstawicieli nauczycieli niezrzeszonych, wylosowanych spośród zgłaszających się chętnych. Do wspólnej dyskusji zostały także zaproszone organy prowadzące szkoły, takie jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich a także politycy. Ważną grupę stanowią także organizacje rodziców i dzieci m.in. Fundacja Rodzice w Szkole, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Dziecka, Związek Dużych Rodzin. Istotna jest też grupa naukowców, ekspertów i organizacji NGO – mówił minister Michał Dworczyk. Dodał rownież, że jeśli chcemy przygotować dobrą reformę, to te rozmowy wymagają wielu spotkań.


Zobacz także