Premier Mateusz Morawiecki o zmianach legislacyjnych w zakresie gospodarki odpadami

Zaproponowaliśmy rozwiązania legislacyjne, które dotyczą regulacji, inspekcji i składowania odpadów. Jest to ustawa o gospodarowaniu odpadami oraz ustawa o inspekcji środowiska – zapowiedział szef rządu podczas wtorkowej konferencji  prasowej po Radzie Ministrów.


Minister Henryk Kowalczyk i premier Mateusz Morawiecki wchodzą na salę konferencyjną. 1 z 8
Fot. Krystian Maj / KPRM

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodni podjęte zostały intensywne prace rządowe dotyczące rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd dostrzega ten problem zarówno od strony społecznej jak i gospodarczej, w związku z tym zajmie się nim systemowo od początku do końca, czyli od wwożenia odpadów do ich utylizacji w odpowiednich miejscach.

Chcemy wyeliminować różne nieprawidłowości, patologie oraz niedoskonałości tego systemu – dodał.

Podczas wystąpienia Prezes Rady Ministrów zwrócił też uwagę na fakt, że przez 8 lat rządów poprzedników niewiele działo się w temacie gospodarki odpadami. Rozmawiano o segregacji śmieci, ich utylizacji, o spalarniach to były tylko dyskusje. Przypomniał, że wcześniej także dochodziło do pożarów wysypisk śmieci. Wysypiska płonęły i naszych poprzedników nie bardzo to interesowało. Rocznie było kilkadziesiąt, a więc niewiele mniej niż teraz. Oczywiście część z nich to był samozapłon, a cześć to były podpalenia – mówił premier.

Szef rządu odniósł się też do obecnych działań ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz ministra środowiska Henryka Kowalczyka, które doprowadziły m.in. do zatrzymania nielegalnych transportów i powstania nielegalnych wysypisk śmieci.

***

Zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zakładają m.in.:

 • Wprowadzenie szczegółowych wymagań dla gromadzonych odpadów.
 • Skrócony zostanie dopuszczalny okres magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.
 • Nastąpi zmiana zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 ton na rok, właściwy będzie marszałek województwa.
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów uzależnione będzie od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.
 • Rozszerzenie przesłanek dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dla osób fizycznych i prawnych. Zezwolenie nie będzie wydane m. in. jeżeli podmiot był już wcześniej karany.
 • Zwiększenie sankcji dla recydywistów tj. podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary.
 • Wprowadzone zostaną nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Kryteria będą oparte o ilość odpadów, której dotyczy wymierzona kara.
 • Wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, m. in. całkowity zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Umożliwienie prowadzenia przez organy kontrolne efektywnego nadzoru nad działalnością dotyczącą transportu odpadów: Policja będzie uprawniona do kontroli transportu odpadów.

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw zakładają m.in.:

 • Wzmocnienie skuteczności działań kontrolnych IOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła prowadzić tzw. kontrole krzyżowe w obszarach nielegalnych działań, które obejmują obszar kilku województw.
 • Kontrola interwencyjna będzie prowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Możliwość wydawania przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność w rygorze natychmiastowej wykonalności.
 • Możliwość prowadzenia czynności rozpoznawczych na potrzeby wykrywania nielegalnych praktyk dotyczących środowiska, w tym gospodarowania odpadami.
 • Zwiększenie wysokości stawek administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych za naruszenia wymagań ochrony środowiska.

 


Zobacz także