Premier Mateusz Morawiecki o tragedii w Koszalinie: Robimy wszystko, by ustalić przyczyny tego zdarzenia i zapobiec kolejnym

Dzisiejszą konferencję prasową z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji i komendanta głównego Straży Pożarnej premier rozpoczął od złożenia kondolencji bliskim ofiar.


Premier Mateusz Morawiecki idzie korytarzem. 1 z 10
Fot. Krystian Maj / KPRM

W wyniku piątkowego pożaru w escape roomie pięć nastolatek straciło życie, a jeden mężczyzna został ciężko poparzony.

Premier mówił o szeregu działań podjętych w porozumieniu z ministrem Joachimem Brudzińskim, które m.in. pozwolą na egzekwowanie od właścicieli stosowania norm bezpieczeństwa w swoich obiektach. Zaplanowaliśmy zmiany w rozporządzeniach, zmiany ustawowe, ażeby ciężar odpowiedzialności zapewniania pełnego bezpieczeństwa związanego
z funkcjonowaniem tego typu lokali był wystandaryzowany i spoczywał na tych, którzy decydują się na prowadzenie takiej działalności gospodarczej
– powiedział Prezes Rady Ministrów.

Przeprowadzono kontrole w blisko 200 podobnych obiektach. 13 obiektów zamknięto w trybie natychmiastowym. Komendant główny Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski dodał, że kontrole będą trwały dopóki wszystkie obiekty nie zostaną sprawdzone.

Przygotowany będzie także raport pokontrolny, na podstawie którego podjęte zostaną odpowiednie decyzje dot. takich obiektów. Musimy tu działać zdecydowanie - podkreślił premier.

Prezes Rady Ministrów powiedział, że istotne jest połączenie działań służb państwowych
i rutynowych kontroli z dużą świadomością społeczną, co podkreślił również minister spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Brudziński zaapelował do rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby zgłaszali do kontroli te miejsca, w których dzieci spędzają wolny czas. Szef MSWiA przypomniał o surowych sankcjach w przypadku łamania przepisów prawa budowlanego czy przepisów przeciwpożarowych.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dodał, że bezpośrednio po zakończeniu działań gaśniczych przez strażaków na miejsce została skierowana ekipa policyjna najlepszych fachowców, ekspertów z laboratorium kryminalistycznego, a także ściągnięci na miejsce biegli, którzy przez długie godziny prowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady i materiał dowodowy.


Zobacz także