Premier Mateusz Morawiecki o inwestycjach w województwie zachodniopomorskim

Pokazujemy, w jaki sposób wypełniać białe plamy komunikacyjne w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu – powiedział szef rządu podczas uroczystości zawarcia umowy na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarze koszalińskim.


Premier Mateusz Morawiecki, a w tle sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. 1 z 10
Fot. Krystian Maj / KPRM

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że dzisiaj Internet jest podstawą inwestowania, rozwoju i edukacji.  Jednocześnie wyraził zadowolenie z faktu, że wypełnionych zostanie 21 tys. białych plam w dostępie do szybkiego Internetu dla gospodarstw domowych i szkół.

Inwestycje w województwie zachodniopomorskim

Chcemy, aby Polska rozwijała się równomiernie. Dlatego stworzymy płaszczyznę do lepszego rozwoju gospodarczego – mówił szef rządu i zapowiedział budowę dróg ekspresowych: S11, S3, S10 i S6.

Jest niezwykle ważne, żeby inwestycje trafiały do mniejszych ośrodków. Chodzi o to, żeby podstawowym elementem rozwoju była infrastruktura, łączenie mniejszych miejscowości drogami szybkiego ruchu, drogami lokalnymi – zauważył Mateusz Morawiecki.

Podczas wystąpienia premier poinformował również, że zostały zabezpieczone środki finansowe na remont dworca kolejowego w Koszalinie i na budowę tunelu do Świnoujścia.

***

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska, jako jedyny kraj w UE wdraża program operacyjny poświęcony w całości procesom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.

Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej zorganizowano wsparcie finansowe o takiej skali, która obejmie obszar całego kraju.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstaje infrastruktura telekomunikacyjna o wartości prawie 4 mld zł.

Dzięki funduszom z PO PC szerokopasmowa sieć dotrze do 2 mln gospodarstw domowych i prawie 10 tys. szkół.

 


Zobacz także