Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu nowego odcinka drogi S3

Chcemy, aby główne arterie były szybko i sprawnie budowane również w tych miejscach, które były często zapominane – powiedział szef rządu na otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Kaźmierzów.


Minister Michał Dworczyk, minister Jerzy Kwieciński, premier Mateusz Morawiecki, minister Andrzej Adamczyk i minister Joanna Kopcińska idą na konferencję prasową. 1 z 5
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier zadeklarował, że w najbliższych miesiącach kolejne odcinki drogi ekspresowej S3 zostaną otwarte i podkreślił, że rząd dokładnie rozumie ten ważny ciąg komunikacyjny jakim jest północ-południe.

Nasi poprzednicy tak mało dbali o drogi gminne oraz powiatowe, że przez 8 lat przeznaczyli na ich budowę ok. 5 mld zł, czyli tyle ile nasz rząd chce przeznaczyć w ramach Funduszu Dróg Lokalnych – przypomniał szef rządu.

Jednym z celów, do którego dążymy jest to, aby Polacy widzieli, że tutaj w województwie lubuskim można żyć oraz pracować jak na Zachodzie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, żeby go osiągnąć oprócz tych wielkich bardzo ważnych dróg jak S3, kładziemy ogromny nacisk również na drogi lokalne.

Jednocześnie szef rządu zaznaczył, że dzięki budowie wielkich arterii, takich jak S3 oraz dróg dojazdowych, do Nowej Soli, Gorzowa Wielkopolskiego oraz całego województwa lubuskiego, będzie mogło dotrzeć tu jak najwięcej inwestorów.

Chcemy, żeby ziemia lubuska była ziemią szybko rozwijającą się i nasz program społeczno-gospodarczy temu służy, a nasza wiarygodność to potwierdza – dodał na zakończenie Prezes Rady Ministrów.

***

Nowy odcinek drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Kaźmierzów ma długość 33 km i podzielony jest na dwa odcinki: od węzła Nowa Sól Południe – do węzła Gaworzyce oraz  od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów.  Łączna wartość projektu to 803 mln zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do poprawy jakości infrastruktury, zwiększenia komfortu podróży, ułatwienia ruchu turystycznego w regionie oraz do zmniejszenia emisji toksycznych spalin.


Zobacz także