Premier Mateusz Morawiecki na konferencji Polityki Insight

Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że ryzyka, które się zakumulowały wokół nas, wyznaczają różne trendy – powiedział szef rządu podczas poniedziałkowej konferencji Polityki Insight Ryzyka i Trendy.


Premier Mateusz Morawiecki przy mównicy na niebieskim tle. 1 z 4
fot. W. Kompała / KPRM

Ryzyka, które się zakumulowały wokół nas, wyznaczają pewne trendy i kierunki zmian, działań w przyszłości – stwierdził Prezes Rady Ministrów. Jak dodał, na przykład ryzyko ataków hakerskich wyznacza trend bardzo głębokiego wniknięcia w tematykę cyberbezpieczeństwa – zarówno na poziomie narodowym, jak i ponadnarodowym. W naszym przypadku przynajmniej musimy zacząć od poziomu narodowego bo cyberbezpieczeństwo rzeczywiście z punktu widzenia cywilnego i wojskowego jest kluczowym tematem.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku polityki monetarnej. Ona była kluczowa i jest cały czas w obszarze mitygowania tych ryzyk, w którym się znaleźliśmy, ale jednocześnie też rodzi pewne nowe ryzyka. Bo nie wiemy do końca, jak wyjdziemy z tej pułapki bardzo wysokich bilansów banków centralnych – wyjaśnił premier.

Globalne wyzwania

Pewien ogólny trend, który od kilkudziesięciu lat mamy coraz mocniej zarysowany, to jest trend globalizacyjny – zaznaczył premier. Jak dodał, na globalne wyzwania musimy znajdować globalne odpowiedzi. Według szefa rządu, na rynku są globalne monopole jak np. Google, Apple, czy Amazon, ale nie ma instytucji, które by pozwoliły małym firmom konkurować z tymi międzunarodowymi. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w czasach globalnych korporacji, trzeba podjąć działania dla dobra mniejszych firm. Stwierdził, że podziwiamy ich sukces, korzystamy z ich usług, ale czujemy przez skórę, żeby nie powiedzieć rozumiemy bardzo dobrze, że coś głęboko jest tutaj nie tak i że coś trzeba zmienić dla dobra nas wszystkich, również dla dobra tych firm.

Więcej wolnego rynku

Premier zauważył, że receptą Polski na oba płuca Europy Wschodniej i Zachodniej jest więcej wolnego rynku w jednolitym rynku europejskim. Jak mówił, dziś mamy do czynienia z takimi coraz częściej stosowanymi zawoalowanymi elementami protekcjonizmu swojego rynku. Szef rządu zaznaczył, że widać ten aspekt bardzo wyraźnie na przykładzie czterech swobód, spośród których trzy działają bez większego problemu. Swoboda przepływu dóbr jest właściwie w stu procentach wykonywana bez przeszkód na jednolitym rynku europejskim, ale już swoboda świadczenia usług zupełnie odwrotnie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nie mamy do czynienia z zakresem powiększenia świadczenia usług, tylko właściwie się on zmniejsza, co widzimy wyraźnie po dyrektywie o pracownikach delegowanych, dyrektywie transportowej czy pakiecie mobilności.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że obecnie polscy przedsiębiorcy są sprawni i konkurencyjni wobec swoich partnerów zachodnich, stając się dla nich wyraźną konkurencją. Nasza gospodarka jest bardzo sprawna silna i konkurencyjna – cały czas się rozwijamy – oświadczył premier.

W zakresie polityki migracyjnej zdaniem Mateusza Morawieckiego podejście solidarnościowe w postaci pomagania uchodźcom na miejscu - tak, aby zaspokoić tamtejsze oczekiwania społeczne i polityczne pozwoli rozwiązać ten problem.

Państwo musi dbać o historię

W kontekście bieżącej sytuacji polsko-izraelskiej premier oświadczył, że każde poważne państwo musi dbać o swoją historię, o swoją reputację i o prawdę historyczną, ponieważ prawda oznacza większą siłę w realnych działaniach. Jak dodał, Polska, polska historia powinna być królową pamięci świata i do naszej racji stanu należy to, by walczyć o prawdę. Szef rządu wyraził przekonanie, że uda nam się nawiązać właściwy dialog z naszymi izraelskimi partnerami.

Konferencja Polityki Insight

Ryzyka i Trendy to flagowa konferencja Polityki Insight, która odbywa się na początku każdego roku. 300 liderów biznesu, decydentów politycznych i znanych ekspertów rozmawia przez jeden dzień o globalnych, europejskich i krajowych zagrożeniach oraz szansach dla gospodarki.


Zobacz także