Premier Mateusz Morawiecki na inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Finansowanie polskiej nauki musi być co roku zwiększane po to, aby stała się ona lokomotywą dla wzrostu gospodarczego kraju – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.


Widok z góry sali na siedzących przedstawicieli uczelni. 1 z 8
Fot. Krystian Maj / KPRM

W dzisiejszych czasach własność intelektualna, która jest wielowiekowym dziedzictwem polskich uczelni, stanowi w dużej mierze o sukcesie gospodarczym naszej ojczyzny– powiedział szef rządu.

Przypomniał, że w ostatnich latach wielu wspaniałych, wykształconych w Polsce lekarzy, wyjechało na stałe poza granice naszego kraju, a koszt ich kształcenia był bardzo duży. Jak dodał, Polska przez wiele lat finansowała bogatym krajom Zachodu znakomitych specjalistów.

Podczas swojego wystąpienia Prezes Rady Ministrów zwrócił również uwagę na Konstytucję dla nauki. Zaznaczył, że stworzy ona lepsze perspektywy i przyczyni się do ukształtowania takiego systemu, który wzmocni naszą ojczyznę dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd przeznaczy bezprecedensowe, jak dotąd, środki zarówno na rozwój nauki, jak i na służbę zdrowia po to, aby zwiększyć liczbę studentów na polskich uczelniach medycznych. Według szefa rządu przyczyni się to w przyszłości do wzrostu liczby dobrze wykształconych lekarzy oraz pielęgniarek służących polskiemu społeczeństwu. Konstytucja dla nauki, jak mówił, jest zachętą do współpracy pomiędzy nauką, a przedsiębiorczością.

Na zakończenie wystąpienia Prezes Rady Ministrów podkreślił, na naszych uczelniach, takich jak ta w Lublinie, wykuwa się przyszłość polskiej nauki. I dodał, tutaj wiedzę pozyskują nowe, polskie elity, które w przyszłości będą decydować o tym, w którym kierunku pójdzie ojczyzna naszych przyszłych pokoleń.


Zobacz także