Premier Mateusz Morawiecki: Inicjatywa Trójmorza tworzy historię

„Jesteśmy w punkcie zwrotnym, przechodzimy od fazy koncepcyjnej, wypracowywania strategii do fazy praktycznej czyli wdrażania projektów” – powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu III szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie.


Premier Mateusz Morawiecki wita się z pilotem samolotu. 1 z 16
Fot. Krystian Maj / KPRM

„Mamy już wypracowanych i uzgodnionych między sobą w ramach 12 krajów Trójmorza około 70 projektów” – mówił szef polskiego rządu, który wziął udział w sesji plenarnej dotyczącej współpracy państw Inicjatywy. Jak zapewnił, „są to konkretne rozwiązania o charakterze połączeń gazowych, komunikacyjnych, w obszarze cyberbezpieczeństwa i gospodarki cyfrowej”.

Współpraca państw Inicjatywy Trójmorza w sferze energetyki

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie nowej platformy współpracy „na bazie połączeń komunikacyjnych, ale także nowych rozwiązań energetycznych”. Jak mówił, „już dziś budujemy nowe interkolektory między Polską - Słowacją, Słowacją - Węgrami, Węgrami - Rumunią, rozmawiamy o rzeczywistej możliwości zróżnicowania dostaw gazu z różnych źródeł”.

W tym kontekście szef polskiego rządu wyraził niepokój i brak zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że gazociąg Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami „to nie jest dywersyfikacja, ale dalsza monopolizacja”.

Temat gazociągu Nord Stream 2 premier Mateusz Morawiecki poruszył także podczas rozmowy z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry'm, który wziął udział w szczycie. „Rozmawiałem o tym, jak ważne jest doprowadzenie do faktycznej dywersyfikacji, uniezależniania całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, od rosyjskiego gazu, temu też mają służyć inicjatywy Trójmorza” – mówił.

Współpraca państw Inicjatywy Trójmorza w sferze transportu

„W przypadku transportu akceptujemy to, jak ważne jest odtworzenie połączeń Północ-Południe, takich jak droga Via Carpatia, która jest priorytetem dla obecnego rządu” – mówił Prezes Rady Ministrów.  Podkreślił także, że „dzięki drodze Via Baltica zwiększymy możliwości handlowe i inwestycyjne między krajami Trójmorza”.

Współpraca państw Inicjatywy Trójmorza w sferze cyberbezpieczeństwa

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, iż jednym z tematów sesji plenarnej podczas szczytu w Bukareszcie były bezpieczeństwo w zakresie gospodarki cyfrowej oraz ryzyka związane z atakami hybrydowymi. Zwrócił uwagę, że w tej kwestii Polska pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, ale ważna jest też współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza.

„Mówiliśmy dużo o tym, jak ważna jest budowa spójnej polityki. To było dzisiaj bardzo widoczne, że 12 krajów sygnatariuszy i uczestników Inicjatywy Tójmorza zacieśnia swoje więzy, ale jest to robione w pełnej spójności i zgodzie w ramach rodziny państw Unii Europejskiej” – zaznaczył premier.

Szef rządu zwrócił także uwagę na potrzebę budowę relacji transatlantyckich, „umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy i USA jest kluczem do utrzymania pokoju, wzmocnienia demokracji oraz poprawy perspektyw inwestycyjnych, handlowych i gospodarczych”.

Fundusz Inicjatywy Trójmorza

„To bardzo ważny krok” – mówił premier wspominając o podpisanym podczas szczytu w Bukareszcie liście intencyjnym ws. utworzenia Funduszu Inicjatywy Trójmorza. „Zwielokrotnienie funduszy poprzez utworzenie Funduszu Trójmorza może przynieść tylko dobre rozwiązania i propozycje dla utrwalenia naszej inicjatywy” – podkreślił.

Fundusz ma być instrumentem finansowym, którego celem będzie poszukiwanie nowych środków finansowych na priorytetowe inwestycje infrastrukturalne Inicjatywy Trójmorza. Podstawowym źródłem finansowania mają być wkłady narodowe poszczególnych państw, a udziałowcami banki rozwoju krajów uczestniczących.

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, „bardzo się cieszę, że zrobiliśmy dziś milowy krok na drodze do umocnienia tego sojuszu w ramach naszej Inicjatywy Trójmorza”.


Zobacz także