Premier Mateusz Morawiecki: „Filary naszego programu to skuteczność, wiarygodność, europejskość i jedność”

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w środę do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Chcę, aby Wysoka Izba wyraziła swoje zdanie, czy ma być kontynuowany program reform – zaznaczył.


Posłowie i rząd w Sejmie. 1 z 4
Fot. Adam Guz / KPRM

Podczas swojego wystąpienia premier podkreślił, że obecnie istniejący model gospodarczy jest bardziej demokratyczny.

Komisja Europejska mówi, że w tym roku osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom rozwoju i że nigdy wcześniej nie skonstruowaliśmy tak dobrego rynku pracy – powiedział szef rządu. Jak przypomniał premier, wskaźnik rozwoju gospodarczego Polski w III kwartale 2018 roku wyniósł 5,1 proc.

Program rządu to program dla wszystkich Polaków

Ważnymi elementami programu rządu są zmniejszenie nierówności oraz podjęte działania dotyczące m.in. systemu podatkowego. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na obniżenie podatku CIT dla małych firm z 15 do 9 proc., czyli najniższego poziomu w UE. Przypomniał, że rząd obniżył także stawkę VAT do 5 proc. m.in. na żywność dla niemowląt, cytrusy czy wyroby piekarnicze i ciastkarskie, wprowadził m.in. półroczną rozbiegówkę dla wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą.

Wprowadzone zostały rozwiązania, które uszczelniaj± system podatkowy. Skierowane s± przede wszystkim na zwiększenie wpływów z podatku VAT oraz zwalczanie oszustw podatkowych. Wskazał, iż Polska kolejny rok z rzędu odnotowuje niski wskaźnik bezrobocia. Szef rządu zwrócił też uwagę na średnie miesięczne wydatki polskiej rodziny na kulturę. Przez 8 lat wydatki rodzin polskich na kulturę wzrosły o 4 zł, a przez 3 lata obecnych rządów o 20 zł.

W nawiązaniu do rządowego programu Czyste Powietrze premier zaznaczył, że rząd wdrożył w tym roku rozporządzenie o jakości paliw, ustawę, dotyczącą jakości pieców, i przeznaczył 100 mld zł na najbliższe 10 lat - wraz ze środkami unijnymi - na program termomodernizacji. Wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz dla paliw, poprawa ocieplenia budynków, dotacje do ekologicznych pieców – to niektóre z wprowadzonych propozycji. Premier przypomniał także, że obecny rząd z sukcesem odbudowuje posterunki Policji oraz placówki pocztowe.

Silna Polska w silnej, zjednoczonej Europie

Jak podkreślił szef rządu, silna Polska jest możliwa tylko w silnej, sprawnej Europie i nie ma silnej Unii Europejskiej bez silnej Polski. Premier optymistycznie wypowiedział się na temat negocjacji w sprawie unijnego budżetu i podkreślił, że 15 krajów na 28 mówi jednym językiem o naszych priorytetach. Jak dodał nie bez znaczenia jest też tutaj rola Grupy Wyszehradzkiej, gdzie dobra współpraca Polski, Czech, Węgier i Słowacji przełoży się na wynegocjowanie znakomitego budżetu.

Merytoryczna i konstruktywna współpraca z opozycją

Premier zaprosił do merytorycznej współpracy opozycję, proponując wspólne tworzenie nowych, najlepszych rozwiązań dla Polski. Podziękował także rodakom, za zaangażowanie i włączanie się w sprawy publiczne.

Skuteczna i dobra polityka różni się od złej polityki tym, że jest oparta o potrzeby społeczeństwa, twarde dane i dotrzymywanie obietnic – zaznaczył szef rządu.

Sejm udzielił rządowi premiera Mateusza Morawieckiego wotum zaufania. Za głosowało 231 posłów, przeciw – 181, a dwóch wstrzymało się od głosu.


Zobacz także