Premier Mateusz Morawiecki: Europie potrzebna jest nowa wizja

Potrzebujemy solidniejszej Europy, opartej na solidarności – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji pn. The Brussels Summit: A Future for Europe, organizowanej przez Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.


Premier Mateusz Morawiecki z premierem Estonii, prezydent Litwy, przewodniczącym Komisji Europejskiej i premierem Łotwy. 1 z 13
Fot. W. Kompała / KPRM

Na horyzoncie nowe wyzwania

Europie potrzebna jest nowa wizja. Potrzebujemy jej, nawet gdyby musiała być wdrażana stopniowo, krok po kroku – powiedział premier.

Podkreślił m.in. że Europa musi znaleźć sposób, by skutecznie odpowiadać na zagrożenia, a jednoczenie utrzymać suwerenność poszczególnych krajów UE. Zaznaczył, iż strefa euro potrzebuje ponownego przemyślenia, aby unijne instytucje mogły poradzić sobie lepiej w obszarze wolności świadczenia usług.

Potrzebujemy także dobrej ochrony granic i wyższego poziomu bezpieczeństwa – kontynuował. Zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia „solidarnej odpowiedzi” m.in. w kontekście kryzysu migracyjnego.

Powinniśmy opracować narzędzia na poziomie europejskim w kwestii rajów podatkowych. Bardzo bogate firmy i obywatele w Europie nie płacą podatków tam, gdzie powinni - trzeba to zmienić – oświadczył premier i podkreślił sukcesy swojego rządu w tym zakresie oraz w walce z przestępcami wyłudzającymi VAT i akcyzę.

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na fakt, iż świat przyspiesza gospodarczo i technologicznie. Potrzeba w związku z tym nowych instytucji i reform nakierowanych na wolny rynek.

Na zakończenie konferencji ACRE szef polskiego rządu podziękował grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów za intensywną pracę nad rozwiązaniami dla przyszłości Europy.

Na marginesie szczytu Rady Europejskiej odbyło się także robocze spotkanie z udziałem premierów Polski, Łotwy i Estonii, prezydenta Litwy oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczące synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim, która stanowi wkład w jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.


Zobacz także