Premier Mateusz Morawiecki: Dzięki walce z mafiami VAT-owskimi mamy środki na Fundusz Dróg Samorządowych

Drogi lokalne to komfort życia dla mieszkańców, ale też szansa na przyciągnięcie inwestorów– powiedział premier podczas uroczystości otwarcia drogi powiatowej Zaliszcze-Podedwórze w województwie lubelskim.


Premier Mateusz Morawiecki idzie i macha ręką. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Cieszę się, że możemy rozwijać drogi w gminach, gdzie szczególnie potrzebna jest pomoc państwa – mówił szef rządu. Podkreślił też, że walka z „mafiami VAT-owskimi” umożliwiła zdobycie środków na realizację programów rządowych, m.in. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), którego celem będzie sfinansowanie budowy większej liczby dróg gminnych i powiatowych.

Środki na budowę dróg, które teraz rozwijamy, w takim zakresie jak teraz, wcześniej nie istniały. Te środki odzyskaliśmy z rąk przestępców podatkowych- kontynuował premier.

Szef rządu podkreślił także znaczenie współpracy samorządu z rządem w realizacji potrzeb lokalnych społeczności. Cieszę się, że społeczność lokalna w aktywny sposób pokazała, jak można wziąć sprawę we własne ręce, jak współpraca między samorządem lokalnym i wsparciem środków z budżetu centralnego doprowadziła do odbudowania tej drogi.

Premier dodał też, jak ważna była zmiana w zasadach finasowania takich inwestycji. Wcześniej było 50 proc. wkładu własnego i 50 proc. dotacji ze strony państwa. Nasz rząd to zmienił. Dla gmin, którym najtrudniej jest uzbierać środki proponujemy 80 proc. dotacji ze strony państwa, czyli większość, która jest potrzebna do wykonania inwestycji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.


Zobacz także