Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla pracowników medycznych i pacjentów

W zeszłym roku przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych, a licząc z innymi wydatkami - ponad 1 mld złotych dodatkowych środków na inwestycje sprzętowe w szpitalach – powiedział premier w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.


Premier Mateusz Morawiecki stoi przy mikrofonie, w tle pani rzecznik Joanna Kopcińska oraz pielęgniarki. 1 z 3
Fot. Adam Guz / KPRM

Szef rządu zaznaczył, że dla szpitala w Sokółce, w którym leczy się kilkuset pacjentów zostało przeznaczonych około 1,5 mln zł i uzgadniane są kolejne inwestycje, tak aby pacjenci mogli leczyć się na jak najlepszym sprzęcie

Jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki, obecnie na studiach medycznych w całej Polsce kształci się około 23 tys. osób, a z Polski w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat wyjechało ponad 20 tys. lekarzy.

To jest ogromna strata, dlatego chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla lekarzy i całej kadry medycznej po to, by zostawali w kraju. Stąd nasze inwestycje również w sprzęt, bo każdy chce pracować na jak najlepszym sprzęcie, a chorzy oczekują jak najlepszych warunków leczenia – powiedział.

Premier przypomniał, że rząd podjął zobowiązanie podniesienia wydatków na system ochrony zdrowia i w przyszłym roku na ten cel zostanie przeznaczone co najmniej 4,86 proc. PKB.

To znaczące zobowiązanie, ale zrobimy to, podobnie jak unowocześnienie służby zdrowia – zapowiedział premier.

Wspominając o wdrażanych e-usługach i elektronizacji służby zdrowia podkreślił, że chodzi o skrócenie kolejek i nowoczesną służbę zdrowia. Szef rządu zaznaczył, że obecnie w kilku powiatach prowadzone są programy pilotażowe dotyczące elektronicznych recept z pozytywnym wynikiem. W najbliższych kilku miesiącach będziemy je wdrażać w całym systemie służby zdrowia, podobnie jak elektroniczne skierowania i zwolnienia – zapowiedział.

Służba zdrowia to przede wszystkim ludzie: personel medyczny. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, kadrze medycznej za ich wielki trud i starania w procesie związanym z leczeniem pacjentów – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.


Zobacz także