Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy dokonać wielkiej modernizacji Polski

Nasz rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze– zadeklarował premier Mateusz Morawiecki prezentując w Sejmie program działania swojego rządu.


Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Beata Szydło w Sejmie. 1 z 12
fot. P. Tracz/KPRM

Poprawa sytuacji w służbie zdrowia, wzmocnienie roli Polski w światowej gospodarce, budowa tanich mieszkań, podniesienie płac, wsparcie przedsiębiorców, rozwój infrastruktury, lepsza ochrona środowiska – to niektóre zapowiedzi z expose szefa rządu. Premier apelował również o odrzucenie podziałów i tworzenie wspólnoty dla Polski.

Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów.

Rząd kontynuacji

Na wstępie wystąpienia w parlamencie premier Mateusz Morawiecki podziękował Beacie Szydło za wspólne lata ciężkiej pracy. Stwierdził, że jest ona i pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji, przywracającej godne życie milionom polskich rodzin. Dziękuję pani w imieniu całego rządu za pani tytaniczną pracę, za wrażliwość i nieustępliwą wiarę w sens naprawy Rzeczpospolitej – zwrócił się do Beaty Szydło szef rządu.

To rząd kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo. Jego zdaniem kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej.

Moim pragnieniem jest żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonej Polski. Rząd i premier mają służyć całemu krajowi, każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej. Dla wszystkich starczy miejsca, Polska jest jedna, Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli – podkreślił.

Dbałość o tożsamość narodową

Głęboki wymiar wspólnotowy jest głęboko wpisany w naszą tradycję, w pomoc zesłańcom. Żegota ratująca naszych żydowskich współbraci, czy Solidarność to prawdziwe dowody, czym jest polskość i czym jest wspólnota – mówił premier Morawiecki. W opinii szefa rządu umocnienie naszej tożsamości, to zobowiązanie wobec tych, którzy przez stulecia pracą i krwią budowali Rzeczpospolitą. To także obowiązek wobec przyszłych pokoleń.

Według premiera nie możemy rezygnować z naszej tożsamości, a świat powinien lepiej poznać wkład Polaków w walce o wolność i sprawiedliwość oraz najważniejsze wartości zachodniej cywilizacji. Nasze dzieje to jedna z najbardziej inspirujących opowieści świata – mówił Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera w dzisiejszej Europie walka interesów odgrywa kluczową rolę. My widzimy dokładnie taką walkę i chcemy tę naszą narodową suwerenność i tradycję wykorzystać jako atut w walce o nasze narodowe interesy – twierdził.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowe rozdanie w rewolucji technologicznej powinno odbywać się z udziałem Polski, która może odegrać poważną rolę, w niektórych obszarach nawet rolę lidera.

To dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje, czy Polska będzie za dziesięć lat producentem wysokich technologii, czy jedynie rynkiem zbytu dla zagranicznych firm – powiedział.

Centrum Analiz Strategicznych

Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego rząd będzie ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Do tego potrzebna jest budowa Centrum Analiz Strategicznych. Musimy uczyć się jak przygotowywać spójne prawo i podejmować decyzje podporządkowane długofalowym strategiom rozwojowy – zaznaczył. Według niego trzeba znaleźć złoty środek między państwem minimum, które opuszcza swoich obywateli, a ociężałym państwem biurokratycznym.

Godna płaca i rola młodego pokolenia

Polacy są jednym z narodów, który pracuje w Europie najwięcej. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów: pracujemy ok. 2 tys. godz. rocznie – poinformował premier. Dodał: My nie chcemy, żeby Polacy pracowali najdłużej. My chcemy, żeby pracowali efektywnie za godną płacę. Chcemy, żeby mieli więcej czasu dla swoich rodzin, dla swoich najbliższych.

Szef rządu stwierdził, że należy przestawić polski kapitalizm na zachodnie tory, co jest celem strategii rozwoju. Nie bądźmy naiwni, silnej gospodarki nie zbudują nam inni – mówił. Jednocześnie stwierdził, że trzeba wypracować oryginalną drogę do nowoczesnej gospodarki, jeśli chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej.

Zdaniem premiera gwarancją rozwoju są młode pokolenia. Ocenił, że umiejętności młodych Polaków są kołem napędowym naszej innowacyjności i nowoczesności. W ich entuzjazmie, w ich ciekawości świata, konkurowaniu z najlepszymi tkwi klucz do sukcesu. Cała nasza praca ma niewiele sensu, jeśli nie odpowiada na potrzeby młodych ludzi – powiedział Mateusz Morawiecki.

Walka o czyste powietrze

Szef rządu powiedział, że w wielu rejonach Polski (szczególnie w Małopolsce, na Śląsku, na Mazowszu) widział krajobraz spowity gęstą, szczypiącą mgłą i dzieci wracające ze szkoły z maseczkami na twarzach. W jego ocenie czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne i miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem.

Powietrze, woda, ziemia przecież nie należą tylko do nas, należą też do przyszłych pokoleń. I to, w jakim stanie zostawimy je naszym wnukom wystawi nam świadectwo – mówił premier Morawiecki. Zaznaczył, że nie wszystkich stać na czystsze paliwo, dlatego program walki ze smogiem to wsparcie najuboższych, których nie stać dziś na ocieplenie domu, wymianę okien czy drzwi i nietrujące paliwo. Zadeklarował, że rząd pod jego kierownictwem chce zlikwidować ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich Polaków.

Służba zdrowia

Premier Morawiecki poinformował, że służba zdrowia jest na pierwszym miejscu wśród kluczowych obszarów rozwoju Polski na najbliższe lata. Stwierdził, że nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej. Dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia, do poziomu 6% PKB, w ciągu najbliższych kilku lat – zadeklarował. Jest to odpowiedź na – jego zdaniem – słuszne postulaty pacjentów, lekarzy i pielęgniarek. Już w tym roku m.in. na skrócenie kolejek i zakup sprzętu przeznaczono dodatkowe 4 mld zł.

Wśród najczęstszych przyczyn śmierci Polaków wymienił choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Premier Morawiecki zapowiedział położenie większego nacisku na profilaktykę i ich leczenie, a także uruchomienie Narodowego Instytutu Onkologii oraz Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego. Programy mają unowocześnić polską służbę zdrowia. Jednocześnie premier zastrzegł, że pieniądze nie mogą zostać źle wydane, a dofinansowany przez państwo system, nie może być nieefektywny. Dlatego zamierza uszczelnić ten system.

Bezpieczeństwo energetyczne

Premier przypomniał, że węgiel jest podstawą naszej energetyki i rząd nie chce z niego rezygnować. Mówił, że to ważne dla Śląska, Zagłębia, ale również dla całej Polski. Szef rządu zapowiedział długofalowe reformy, które mają doprowadzić do tego, że województwo śląskie stanie się także zagłębiem nowych technologii.

Dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać, by również alternatywne źródła energii mogły się w Polsce swobodnie rozwijać. Nie w imię ideologii, a tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i przyniesie Polakom korzyść, a nie koszty – zaznaczył. W tym celu wykorzystywane będą zasoby natury, jakie daje położenie geograficzne Polski. Według premiera warunkiem suwerenności jest bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Szef rządu zwrócił uwagę, że projektem, który przybliża Polskę do bezpieczeństwa energetycznego jest m.in. terminal gazowy w Świnoujściu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Zadeklarował, że chce utworzyć w kraju hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów.

Polska jednym z globalnych championów

Premier Morawiecki stwierdził, że przez ostatnie 25 lat uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału, który nas skolonizował. To w jego opinii efekt błędnego modelu przyjętego w III Rzeczpospolitej. Jesteśmy i będziemy częścią Zachodu, ale to nie oznacza, że musimy zgadzać się na ten model. My chcemy podmiotowej roli Polski w gospodarce, a nie peryferyjnej – podkreślił.

Według premiera potrzebujemy dzisiaj przejścia od kapitalizmu konsumpcji na kredyt, który zagraniczne instytucje zainstalowały w Polsce na początku lat 90-tych, do kapitalizmu oszczędności i inwestycji. To jest walka o polską własność i polski kapitał – zaznaczył. W ocenienie premiera przed Polską wielkie wyzwanie. Proszę o pomoc wszystkich. Razem odzyskajmy Polskę – zaapelował.

Poinformował, że w trzecim kwartale br. polska gospodarka wzrosła o blisko o 5% PKB, zasadniczo bez powiększania długu. To może być pierwszy rok od 28 lat, gdzie przyrost długu publicznego będzie zerowy lub niewiele wyższy od zera. To w 150. rocznicę urodzin Marszałka, dokonaliśmy tego według jego formuły: romantyzm celów, pozytywizm środków – powiedział szef rządu.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego gospodarka i finanse publiczne są coraz bardziej zrównoważone, mamy optymizm konsumpcyjny i pozytywne trendy w redukcji nierówności. Coraz więcej ludzi czynnie uczestniczy w konsumpcji i rośnie liczba osób, które pozytywnie patrzą w przyszłość.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Sercem naszej filozofii gospodarczej są mikro, małe i średnie firmy, które dają utrzymanie milionom Polaków. Dla małych i średnich przedsiębiorców mam ważne przesłanie: wszyscy uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych zasad konkurencji – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jak poinformował, już wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze, z Konstytucją Biznesu na czele.

Według premiera bez państwa i jego instytucji wolny rynek nie obroni się przed korupcją, przed wyłudzeniami podatków, przed monopolami czy przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. Także bez sprawiedliwych sądów uczciwy przedsiębiorca nie ma szans na walkę z mafiami i monopolami. Dlatego ważne są takie instytucje jak CBA, wydziały przestępczości gospodarczej w policji oraz prokuraturze, sprawne i sprawiedliwe sądy.

Rozwój nowoczesnego transportu

Premier Morawiecki zapowiedział budowę Polski wielkich projektów. Jedną ze strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – Portu Solidarność. CPK jest kluczowym elementem strategii rozwoju transportu w Polsce. Stanowi szansę nie tylko dla sektora lotniczego, przewiduje też rozbudowę sieci kolejowej. To pierwszy krok ku stworzeniu w Polsce najnowocześniejszego systemu transportu w Europie, otwartego również na takie innowacje jak: transport autonomiczny, czy koleje próżniowe.

Centralny Port Komunikacyjny to będzie nasza Gdynia w sercu Polski – powiedział szef rządu.

Zwrócił również uwagę na potrzebę odbudowy portów morskich: w Trójmieście, Szczecinie i Świnoujściu. W ostatnim z tych miast ma również powstać tunel łączący je z resztą Polski. To będzie kolejnym bardzo ważnym krok na drodze do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy – zapowiedział.

Mateusz Morawiecki poinformował, że będzie kontynuowana budowa autostrad i dróg ekspresowych, m.in. A1, S3 i S7. Budowana będzie także Via Carpatia – trasa, która będzie przebiegała przez Polskę i łączyła litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami.

Zapowiedział również, że więcej środków zostanie przeznaczonych na komunikację gminną i powiatową, zarówno drogową, jak i kolejową. Premier powiedział, że liczy w tej kwestii na bliską współpracę ze wszystkimi samorządami.

Rozwój rolnictwa i wsi

Premier podkreślił, że rząd skupi się także na polskiej wsi i rolnictwie. Jego zdaniem polska wieś i rolnictwo są bogactwem nie tylko dla nas, ale i dla całej Europy. Nasz rząd będzie zabiegać o odpowiedni budżet w ramach wspólnej polityki rolnej. Taki budżet, który zapewni polskim rolnikom jednolite warunki konkurowania, dorówna dopłaty do średniej unijnej – zadeklarował.

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo jest walka z afrykańskim pomorem świń, pustoszącym Europę Środkową. Premier zapowiedział, że będą wdrażane środki ograniczające jej rozprzestrzenianie się i zwalczanie.

Polski rząd będzie także dbał o ochronę polskiej ziemi, unowocześnianie gospodarstw, rozwój przedsiębiorczości na wsi, rozbudowę infrastruktury i dostępność internetu, szkół, żłobków i zapewnienie aktywnych instytucji kultury.

Kontynuacja programów społecznych

W ciągu ostatnich dwóch lat rząd doprowadził do zmniejszenia nierówności, m.in. dzięki programom społecznym, zwłaszcza Rodzina 500+. Dopiero od dwóch lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, że ma się dobrze i przynosi owoce – powiedział M. Morawiecki.

Premier zapowiedział, że Rada Dialogu Społecznego będzie miejscem, w którym wspólnie będą wypracowywane najważniejsze rozwiązania pozwalające zachować zdrową równowagę gospodarczą i społeczną.

Cyberbezpieczeństwo i nowoczesna edukacja

Zdaniem premiera pola bitew współczesnego państwa to cyberprzestrzeń, dlatego poważne państwo musi stawiać również na cyberbezpieczeństwo. Technologia i narzędzia informatyczne powinny umożliwić skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędach, a także służyć uszczelnieniu systemu podatkowego.

W najbliższych latach w edukacji rząd położy duży nacisk na nauczanie branżowe. Takie jest zapotrzebowanie rynku pracy. 65% naszych uczniów prawdopodobnie będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały – przekonywał.

Premier podkreślił zarazem, że rząd zrobi wszystko, by tzw. pokolenie straconych szans, które musiało emigrować, miało szansę znaleźć pracę w Polsce, na godnych warunkach.

Szef rządu zapowiedział także reformę szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych. Sieć badawcza im. Łukasiewicza ma być jedną z największych tego typu instytucji w Europie.

Na naukę nie można patrzeć tylko pod kątem korzyści gospodarczych, bo równie ważnym zadaniem polskich uczelni jest formacja elit narodowych – powiedział premier. Dlatego rząd będzie aktywnie przeciwdziałał drenażowi najlepszych umysłów.

Projekt Przyjazna Polska

Premier zapowiedział dalszą pomoc seniorom i emerytom. Ruszy projekt Przyjazna Polska, którego zadaniem będzie usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, które dotychczas utrudniały pełną integrację całego polskiego społeczeństwa.

Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą, czy biegiem na 3 tys. metrów z przeszkodami – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Budowa tanich mieszkań

W sferze polityki mieszkaniowej Polska odrabia zaległości z 70 lat. Nie jest łatwo ruszyć tę bryłę, ale ta kula śniegowa już ruszyła i za parę kwartałów będziemy oddawać do użytku pierwsze zbudowane w programie Mieszkanie Plus tanie mieszkania. Ten program jest na najbliższe 10 lat sztandarowym zadaniem rządu Rzeczpospolitej– stwierdził szef rządu.

Premier Morawiecki chce by miasta i miasteczka stanowiły spójną całość, do każdego domu docierała sprawna komunikacja publiczna, a szkoły i przedszkola pojawiły się tam, gdzie powstają nowe osiedla. Rząd zaproponuje pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny i estetykę.

Jak ocenił premier, prawo obecnie nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu, odciętym od komunikacji, szkół, przedszkoli i nawet podstawowej infrastruktury technicznej. Szef rządu zapowiedział powstanie Instytutu Urbanistyki i Architektury.

NATO fundamentem bezpieczeństwa

Szef rządu zapewnił, że NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa, zaś Stany Zjednoczone naszym głównym sojusznikiem.

Zadeklarował, że Polska wykorzysta potencjał armii do wzmocnienia rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Premier opowiedział się za konsolidacją państw regionu, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i prawdziwego strategicznego partnerstwa na Wschodzie.

Planujemy pogłębić nasze relacje z Ukrainą, Litwą czy Gruzją i nadać im nową jakość, chociaż do tanga trzeba dwojga– zaznaczył Prezes Rady Ministrów.

Polska będzie rozwijać współpracę, w tym na polu gospodarczym m.in. z krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ponadto rząd chce wspierać Polonię w różnych regionach świata. Będzie się to przejawiać zarówno w działaniach na rzecz ochrony interesów polskich obywateli za granicą, a także prowadzonych wspólnie ze środowiskami polonijnymi działaniach na rzecz obrony dobrego imienia naszego kraju.

Premier jest zdania, że Polska powinna stawiać przed sobą ambitne cele, takie jak np. członkostwo w G20, jak bycie jednym z głównych architektów Unii Europejskiej, bycie filarem NATO czy liderem Trójmorza.

Premier wyraził nadzieję na powrót Polonii z emigracji. Rząd będzie w tym celu wzmacniać programy repatriacyjne. Jak podkreślił jest nas 60 mln na świecie i mamy obowiązki wobec wszystkich Polaków, a oni mają obowiązki wobec Polski.

Zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet

Zdaniem Mateusza Morawieckiego państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie obronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu na przemoc, ani jakiegokolwiek przyzwolenia na przemoc – podkreślił.

Zabieranie dzieci z powodu biedy to jest zbrodnia, ale pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią– oświadczył. Według szefa rządu nie może być tak, że maltretowana kobieta będzie z dziećmi uciekała z własnego domu. Dlatego zapowiedział poprawę mechanizmów zapewniających ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. Dla maltretowania, gwałtów, gnębienia i niesprawiedliwości nie będzie najmniejszego przyzwolenia. Państwo musi tu mieć bardzo twardą rękę – zaznaczył premier.

Według niego w wymiarze sprawiedliwości również musi nastąpić głęboka zmiana. Nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę przez kilka lat na sali sądowej z powodu opieszałości sądu – mówił szef rządu.

Szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i w kulturze. Zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn jest nie tylko naszym prawnym obowiązkiem, ale wyrazem solidarności. Powinna ona przejawiać się m.in. w równej płacy i dostępie do stanowisk kierowniczych – podkreślił premier M. Morawiecki. Mimo, że według The Economist Polska jest obecnie na piątym miejscu najbardziej przyjaznych krajów dla kobiet, to Polki natrafiają cały czas na szklany sufit. Dzieje się tak, dlatego że na co dzień muszą łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi.

Uszanujemy wyrok TSUE

Premier Morawiecki zadeklarował, że rząd szanuje postanowienia Trybunały Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej i postąpi zgodnie z jego wyrokiem. Lasy są naszym bogactwem. To bogactwo najlepiej rozumieją i najlepiej dbają o nie leśnicy. Bardzo im za to dziękuję – mówił.

Dodał, że działania leśników w Puszczy Białowieskiej miały na celu jej ochronę. Chcemy wierzyć, że również unijne instytucje miały także na celu dbałość o polską przyrodę – podkreślił premier.

Polska przeciwna UE dwóch prędkości

W ocenie premiera Europa jest ciągle w trakcie wychodzenia z kryzysu, szukania nowych dróg i idei. Nie chcemy Unii dwóch prędkości. Nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych – zaznaczył.

Zdaniem szefa rządu znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla losów projektu europejskiego i całej globalnej gospodarki. Silna, konkurencyjna i solidarna Europa to część nowoczesnej idei Polski – podkreślił.

Według szefa rządu coraz częściej w Unii ktoś otrzymuje fory i to nie słabszy, lecz silniejszy. To jest nie w porządku. Kochana Europo, polski kawałek na pewno doskonale pasuje do europejskich puzzli, ale nie wolno umieszczać go niewłaściwą stroną albo wbijać na siłę. Zniszczy się wtedy i całość obrazka, i ten nasz kawałek – apelował premier Mateusz Morawiecki.

Europa potrzebuje powrotu do rzeczywistych wartości – te, o których obecnie się mówi, coraz częściej zaprzeczają tym tradycyjnym wartościom, prawu naturalnemu – przekonywał w expose.

Codziennie słyszymy mantrę o wartościach europejskich, których już się czasami nie wymienia, bo one coraz częściej stają się zaprzeczeniem samych siebie z przeszłości – zaprzeczają prawu naturalnemu, czy tradycyjnym wartościom, a Rzeczpospolita to jedna z najwspanialszych tradycji Europy, to jedna z największych tradycji tolerancji i demokracji – mówił M. Morawiecki.

Premier nawiązał także do problemu migracji oceniając, że unijny mechanizm relokacji imigrantów się nie sprawdził. Potrzeba innych rozwiązań i my w tej dyskusji chcemy wziąć udział– zadeklarował.

Walka z wyłudzaniem VAT

Premier Morawiecki przypomniał, że tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 mld zł. To więcej, niż w poprzednich 9-ciu latach. Zaznaczył, że udało się osiągnąć taki efekt dzięki rozbiciu mafii VAT-owskich.

To my na europejską agendę wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi. To Polska walczy dzisiaj o ukończenie budowy wspólnego rynku i zapewnienie pełnej swobody świadczenia usług. To my, pokazując nasz sukces w walce z karuzelami VAT, wywołaliśmy dyskusję w Europie– podkreślił Mateusz Morawiecki.

Wspólny wysiłek na rzecz jedności kraju

Premier oświadczył, że konieczne jest obniżenie temperatury sporu politycznego, zwłaszcza w kontekście 100-lecia obchodów niepodległości.

Nasz program to wola budowy Rzeczpospolitej dumnej siłą swojej gospodarki, Rzeczpospolitej bezpiecznych finansowo rodzin, Rzeczpospolitej budzącej podziw i uznanie u innych, Rzeczpospolitej radosnej, bo sprawiedliwie dzielącej owoce rozwoju – mówił premier. Jego zdaniem sprostamy globalnym wyzwaniom, jeśli staniemy się wspólnotą.

Przypomniał, że w Polsce były kiedyś podziały na białych i czerwonych. My Polacy nie jesteśmy tylko biali albo tylko czerwoni, nigdy nie byliśmy. Czas wreszcie odrzucić te zabójcze podziały. Wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną– oświadczył premier Morawiecki.

Zaapelował o zjednoczenie Polski, która jest dla wszystkich wielkim zadaniem i wielkim zobowiązaniem. Polska jest naszym wspólnym dobrem, niezależnie od barw politycznych, czy różnic światopoglądowych. Grudzień 2017 możemy nazwać wigilią 100-rocznicy polskiej niepodległości. Wejdźmy w nią z nadzieją na porozumienie i solidarność, pamiętając, że bez współdziałania nie żylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce – przekonywał premier. Jak dodał: ufam, że stać nas na porozumienie i kompromis.


Zobacz także