Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy, aby zmiany w szkolnictwie były efektem dyskusji społecznej

Oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku – powiedział premier, otwierając obrady okrągłego stołu edukacyjnego, które zainicjował. Do udziału w dyskusji zaproszono m.in. nauczycieli, rodziców, związkowców, przedstawicieli samorządów oraz członków organizacji pozarządowych związanych z edukacją.


Od lewej: wicepremier Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki, minister Michał Dworczyk idą na obrady. 1 z 11
Fot. Krystian Maj, Adam Guz / KPRM

Premier podkreślił, że jest to jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach. Wyraził też nadzieję, że ta dyskusja przyczyni się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla polskich szkół, uczniów oraz dla całego systemu.

Celem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz całego państwa powinna być dobra jakość edukacji, a najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest rozmowa – kontynuował premier. Jak mówił, system edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy.

Szef rządu przyznał, że impulsem do organizacji okrągłego stołu były oczekiwania płacowe nauczycieli. Jednocześnie zaznaczył, że odpowiedzialne państwo nie może dokładać do nie najlepiej funkcjonującego w całości systemu edukacji. Interesuje nas skok jakościowy, a nie tylko ilościowy – zadeklarował.

Po wysłuchaniu głosów przedstawicieli środowisk zaproszonych do wspólnej debaty Premier Mateusz Morawiecki ocenił ją jako bardzo merytoryczną i budującą. Dostrzegam tutaj wiele wspólnych mianowników, które są dla mnie bardzo ważnym drogowskazem w kierunku zmiany systemu edukacji – mówił.

Podsumowując pierwszą część obrad zwrócił też uwagę, że w ramach reformy, najważniejszy pozostaje uczeń, o którego przygotowanie do życia i kształtowanie w postawie patriotycznej musimy zabiegać.

Szef rządu podziękował uczestnikom spotkania za odpowiedź na zaproszenie do dialogu i dalszej reformy. To dobra decyzja, która na pierwszym miejscu stawia uczniów, szczególnie tych podchodzących do matur. Dodał, że zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i dla nauczycieli.

Zapewnił również, że spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy będą chcieli włączyć się w merytoryczną dyskusję.

 


Zobacz także