Premier Mateusz Morawiecki: Cechą naszej polityki społecznej jest wiarygodność

Nie musimy szczególnie bronić naszej polityki społecznej, nie musimy bronić ogromnego dzieła wykonanego przez wicepremier Beatę  Szydło i przez szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, bo to broni się samo – oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki podczas debaty nad wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i szefowej MRPiPS. Sejm odrzucił oba wnioski. 


Widok na salę sejmową i przemawiającego premiera Mateusz Morawieckiego. 1 z 9
Fot. Krystian Maj / KPRM

By pokazać w jakich warunkach rząd PiS zastał politykę społeczną szef rządu odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2015 r. o polityce rodzinnej, w którym jego autorzy zwrócili uwagę, że jest ona nieskoordynowana oraz brak fundamentalnych założeń długoterminowych jej realizacji.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że cechą polityki społecznej rządu PiS jest wiarygodność - zapowiadamy działania i je realizujemy. Jak dodał, przykładami mogą tu być m.in. programy: Rodzina 500+, Leki 75+ oraz Maluch+. Prezes Rady Ministrów zwracał też uwagę, że w poprzednich latach z ulg w polityce prorodzinnej korzystali głównie mieszkańcy miast, a nie mieszkańcy wsi. My takiej polityki na pewno nie będziemy prowadzić – deklarował.

Rodzina 500+

Nawiązując do programu Rodzina 500+, szef rządu zaznaczył, że ten flagowy projekt PiS zmienił oblicze Polski i życie Polaków.  Dodał, że jest on nie tylko programem społecznym, prorodzinnym, ale jest też programem prodemograficznym. W tym kontekście zwrócił uwagę na dane Głównego Urzędu Statystycznego, który w 2014 r.  prognozował, że w 2017 r. urodzi się 346 tysięcy dzieci. Urodziło się blisko 60 tysięcy więcej - to jest wielki sukces prodemograficzny również tego programu. Jest on bardzo potrzebny Polakom i jest fundamentem naszej polityki na przyszłość – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Leki 75+

W ramach polityki społecznej rząd skupił się na rozwoju różnych programów senioralnych – stwierdził podczas wystąpienia szef rządu.  Zaznaczył, że to nie tylko program darmowych leków i domów dla seniorów czy obniżenie wieku emerytalnego, ale również najwyższa waloryzacja emerytur.

Maluch+  

Wśród programów społecznych premier przypomniał także o programie Maluch+, czyli zwiększeniu wydatków na żłobki i placówki opiekuńcze, co przełożyło się na  zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 25 tysięcy.

Mieszkanie+

To wielki cywilizacyjny program, którego pierwsze kroki już zrobiliśmy – mówił szef rządu. Jak dodał, pilotaż programu Mieszkanie+ udał się wbrew temu, co wieszczyła opozycja przez ostatnie 12 miesięcy, kolejne mieszkania będziemy oddawać w najbliższych paru miesiącach.

To jest właśnie taka podstawowa różnica, to jest Polska mocy kontra Polska niemocy – stwierdził premier.

Dobry start

Jak powiedzieliśmy tak robimy, to jest też wiarygodność poprzez nasze działania – powiedział podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do programu Dobry start. Już w tym roku będzie wypłacane jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.

Matczyna emerytura

Szef rządu podkreślił, że programy społeczne realizowane przez rząd PiS są wielopłaszczyznowe. Od nowego roku wdrożona zostanie tzw. matczyna emerytura. Obejmie ona kobiety, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych

W ciągu ostatnich 2,5 roku rząd zwiększył rentę socjalną o prawie 50 procent – mówił premier. Dodał jednocześnie, że obecny rząd stara się, by w przypadku osób niepełnosprawnych ich los był lepiej wspierany przez państwo. Przykładem może być ustawa o dodatku rehabilitacyjnym oraz działania, które wkrótce zostaną podjęte na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Jeszcze w czerwcu z minister Rafalską, z panią premier Szydło robimy okrągły stół i nie zasypiając gruszek w popiele dalej będziemy zmieniać ten system dla dobra osób niepełnosprawnych – zadeklarował szef rządu. Dodał, że w jego ocenie ogromna większość osób z niepełnosprawnościami zrozumiała to i siadają z nami do okrągłego stołu.

W podsumowaniu Prezes Rady Ministrów nawiązał także do poprawy ściągalności podatków, która przyniosła 40 mld złotych. Uszczelniliśmy podatki i przekazaliśmy je na cele społeczne – powiedział.

Pokazaliśmy, że sprawy społeczne, pomoc ludziom, to jest inwestycja i ta inwestycja w człowieka bardzo się opłaca. Będziemy kontynuować tę politykę, nie zejdziemy z tej drogi – podkreślił premier Mateusz Morawiecki kończąc wystąpienie w Sejmie.


Zobacz także