Premier Mateusz Morawiecki: Budujemy silną i sprawną Polskę, która będzie mocna swoimi sojuszami

Dzisiejsza data wybrana jako Święto Wojsk Obrony Terytorialnej nie jest przypadkowa. To dzień, kiedy walcząca Polska już tworzyła swoje struktury podziemne, wyjątkowego zjawiska w skali historii i świata – powiedział premier podczas uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.


Premier Mateusz Morawiecki i generał Wiesław Kukuła idą, a w tle stoją żołnierze. 1 z 13
Fot. Adam Guz / KPRM

Szef rządu podkreślił, że to naszym przodkom zawdzięczamy wielki i mocny fundament wiary w sens budowy silniejszej i niepodległej Rzeczpospolitej. Dodał również, że rząd buduje Polskę, która jednocześnie będzie miała jak najwięcej sił wojskowych do obrony swojego terytorium, ale będzie również mocna swoimi sojuszami.

To jest gra na kilku instrumentach: uzbrojenie, jego modernizacja, dobre zarządzanie, ale też etos i wiara w silną Polskę – mówił premier, odnosząc się do roli budowy silnych formacji Wojska Polskiego. Dodał też, że Wojska Obrony Terytorialnej są formacją, która będzie jednym z kluczowych elementów naszego całego systemu obronności. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej formacji.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są chlubą Wojska Polskiego. I podkreślił, wiem, jak głęboki jest w was nasz polski patriotyzm i chcę wam za to bardzo podziękować, bo idziecie drogą naszych wielkich bohaterów.

***

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 27 września ustanowiono Świętem Wojsk Obrony Terytorialnej. Data obchodów nawiązuje do powstania Polskiego Państwa Podziemnego i podkreśla historyczną tożsamość współczesnych żołnierzy.

WOT utworzono 1 stycznia 2017 r. Jest to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Do zadań żołnierzy obrony terytorialnej należy m.in.: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, oraz ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.


Zobacz także