Premier Mateusz Morawiecki: Będziemy przedstawiali nasze podejście do polityki relokacji i uchodźców

Bardzo mnie cieszy, że nasze podejście w sprawie uchodźców znajduje coraz większe zrozumienie w Brukseli – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej z szefem włoskiego rządu Paolo Gentilonim.


Premier Mateusz Morawiecki wchodzi do budynku spotkania w Brukseli. 1 z 10
fot. P. Tracz / KPRM

Wskazujemy na to, że warto przeznaczać pieniądze na pomoc uchodźcom na miejscu, tam jest ona bardziej efektywna – stwierdził premier. Dodał, że Polska przekazała 50 mln euro, czyli bardzo dużą kwotę, na współpracę w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ponad 7 mln euro na pomoc w północnej Afryce - Libii i innych państwach północnej Afryki.

Na marginesie posiedzenia RE premier Mateusz Morawiecki spotyka się ze swoimi odpowiednikami z państw Grupy Wyszehradzkiej, którym przedstawi stanowisko Polski dotyczące relokacji uchodźców.

Powołanie struktury w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (PESCO)

Chcemy rozwijać potencjał obronny całej Europy w pełnej zbieżności z NATO – oświadczył Mateusz Morawiecki przed ceremonią powołania mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (PESCO) w RE.  13 listopada br. do PESCO przystąpiły 23 kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Niedługo potem dołączyły do nich Irlandia i Portugalia. Kraje PESCO przedstawiły listę pierwszych wspólnych projektów, które oprócz wzmocnienia potencjału obronnego grupy mają umożliwić wspólne korzystanie z zaawansowanych technologii i zapobiec niepotrzebnemu dublowaniu wydatków.

Brexit

Szef rządu pozytywnie ocenił dotychczasowe rezultaty negocjacji w sprawie Brexitu i zapowiedział, że spotka się z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. W zakresie Brexitu jesteśmy dzisiaj pozytywnie zbudowani tymi dotychczasowymi rezultatami negocjacji. Nasze dwa podstawowe postulaty dotyczące naszych obywateli - obywateli Polski, o których musimy dbać - a także tematy finansowe, zostały pozytywnie zaadresowane. Uważamy, że jest to dobry kierunek działań –  powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów wraz z innymi szefami państw i rządów bierze udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 14 i 15 grudnia. Przewidziane jest także spotkanie premierów państw V4 z udziałem premiera Włoch i przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz spotkanie polskiego szefa rządu z prezydentem Republiki Francuskiej.

Rada Europejska dokona przeglądu dotychczasowych działań, w tym współpracy UE-NATO oraz w ramach innych inicjatyw w sferze bezpieczeństwa i obrony, takich jak Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego. RE odniesie się do wyników Szczytu Społecznego oraz do dyskusji liderów przeprowadzonej w Goeteborgu nt. działań UE w obszarze edukacji i kultury. Szefowie państw i rządów dyskutować też będą o zewnętrznych i wewnętrznych aspektach polityki migracyjnej.


Zobacz także