Premier: Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany, które usprawnią system oświaty

Szef rządu wziął udział w kolejnej sesji plenarnej Okrągłego Stołu. Spotkanie to kontynuacja wcześniejszych rozmów, które odbyły się w kwietniu i maju br.


Premier Mateusz Morawiecki i uczestnicy okrągłego stołu siedzą naprzeciwko siebie. 1 z 7
Fot. Adam Guz / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że pomysły zgłoszone i uzgodnione podczas obrad będą w miarę możliwości wdrażane. Podkreślił też znaczenie obecności i zaangażowania wszystkich grup. Uczniowie po raz pierwszy tak mocno zabrali głos i ich perspektywa została tutaj ujęta - dodał podsumowując udział uczniów w rozmowach.

Szef rządu podkreślił też rolę rodziców w kształtowaniu i poprawie całego systemu edukacji.

Premier zaznaczył, że kolejny duży obszar to realizacja porozumienia zawartego przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, które dotyczy m.in. podwyżek dla nauczycieli. Podkreślił że, tegoroczna podwyżka poprawi sytuację finansową nauczycieli.

Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany, które usprawnią funkcjonowanie całego systemu edukacji narodowej, całego systemu oświaty – mówił Mateusz Morawiecki.

W dotychczasowych spotkaniach udział wzięli m.in.: nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


Zobacz także