Premier: Jan Paweł II to nasz największy bohater narodowy

Premier Donald Tusk wziął udział w uroczystościach otwarcia Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


Uroczyste przecięcie wstęgi 1 z 14
M. Śmiarowski/KPRM

Szef rządu przypomniał słowa Ojca Świętego wypowiedziane w 1987 r. w Gdańsku: „Solidarność to zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu”. - Niektórzy z nas czuli się wtedy rozczarowani, że nie dostaliśmy od naszego największego przewodnika wezwania do walki - powiedział Donald Tusk. - Musiało minąć wiele lat, gdy zrozumiałem, jak ważne to były słowa, kiedy Ojciec Święty umarł. Wtedy wszyscy wychodziliśmy na ulicę i wszyscy byliśmy razem - wspomniał.

Premier powiedział, że Ojciec Święty to nasz największy bohater narodowy, bo odniósł wielkie zwycięstwo bez walki. - W ten sposób pomógł nam poczuć się wielkimi zwycięzcami bez walki przeciwko komuś - podkreślił.

- Myślę, że dzisiaj Ojciec Święty patrzy na nas z góry i myśli sobie, że najważniejsze żeby tu było jak najwięcej miłości, żeby stało się prawdą jego wezwanie wygłoszone w Sopocie: „Nie ma solidarności bez miłości” - zaznaczył premier. - Dobrze się stanie, jeśli ten wielki dzień dla Wadowic będzie znowu takim dniem, gdzie poczujemy, że Ojciec Święty miał naprawdę rację, kiedy mówił: „Nigdy jeden przeciw drugiemu” - podkreślił.

Przed rozpoczęciem uroczystości otwarcia Muzeum premier wziął udział w Mszy Świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.


Zobacz także