Premier: Grupa Wyszehradzka ma solidne podstawy gospodarcze

W Warszawie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który symbolicznie rozpoczął polskie przewodnictwo w V4. Inauguracyjne wystąpienie wygłosił Prezydent Andrzej Duda. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej omówili m.in. projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Przed rozpoczęciem szczytu, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefem słowackiego rządu Igorem Matovičem. 


Premier Igor Matovic oraz premier Mateusz Morawiecki stoją przed żołnierzem. 1 z 12
Fot. Krystian Maj / KPRM
Premier Igor Matovic oraz premier Mateusz Morawiecki stoją przed żołnierzem.
Premier Igor Matovic oraz premier Mateusz Morawiecki idą przed żołnierzami.
Premier Igor Matovic oraz premier Mateusz Morawiecki stoją przy tablicy rtm. Witolda Pileckiego.
Rozmowy delegacji polskiej i słowackiej przy stole.
Premier Igor Matovic oraz premier Mateusz Morawiecki rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą.
Premierzy Grupy Wyszehradzkiej stoją na schodach razem z prezydentem Andrzejem Dudą.
Premierzy Grupy Wyszehradzkiej rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą.
Obrady szefów państw Grupy Wyszehradzkiej przy stole.
Obrady szefów państw Grupy Wyszehradzkiej przy stole.
Premierzy Grupy Wyszehradzkiej rozmawiają.
Premierzy Grupy Wyszehradzkiej rozmawiają.
Premierzy Grupy Wyszehradzkiej rozmawiają.
Premier Mateusz Morawiecki otrzymuje prezent od premiera Czech.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że rozpoczynającej się polskiej prezydencji w V4 towarzyszy hasło „Powrót na właściwe tory”. Mam nadzieję, że nadchodzący rok upłynie na bardzo dobrej współpracy Czech, Słowacji, Węgier i Polski, co pozwoli nam zrealizować wytyczone priorytety, zaś naszym gospodarkom zapewni szybki powrót na drogę wzrostu – podkreślił.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej

Przywódcy V4 omówili projekty unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, a także inne kwestie związane z bieżącą agendą unijną. Było to drugie osobiste spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej po przerwie wywołanej przez wybuch pandemii koronawirusa.

Grupa Wyszehradzka ma solidne podstawy gospodarcze. Potrafiliśmy też przejść przez kryzys COVID-19 – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie chcemy pomóc Unii Europejskiej w jej zmianach i w tym, co będzie wiązało się z umowami dotyczącymi unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy Europy – dodał.

Szef polskiego rządu przekazał, że kraje V4 stoją na jednolitym stanowisku, jeśli chodzi o  „brak możliwości przymusu państw, a jednocześnie konieczności ochrony granic zewnętrznych UE.”

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że liderzy V4 rozmawiali też o zachodnich Bałkanach, Ukrainie i Białorusi.

Nowy budżet UE i środki na odbudowę po pandemii

Dyskusja na temat budżetu i proponowanych unijnych mechanizmów finansowych wpisuje się w negocjację przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w 17-18 lipca br., które będzie poświęcone budżetowi UE na lata 2021-27 oraz Instrumentowi Odbudowy. Trwają konsultacje z przywódcami unijnych państw prowadzone przez Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, których celem jest wypracowanie kompromisu politycznego w ramach UE.

Podczas konferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej 19 czerwca br. Polska poparła pakiet Komisji Europejskiej, obejmujący propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, jako podstawy do dalszej dyskusji. Prezydencja niemiecka w Radzie UE deklaruje wolę przygotowania rozwiązań prawnych, które mają zapewnić możliwie szybką dostępność środków, a co za tym idzie – korzystny dla gospodarki impuls rozwojowy.

Polska prezydencja w V4 – „Back on track”

1 lipca br. nasz kraj rozpoczął roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Motto polskiej prezydencji brzmi: „Back on track” – “Powrót na właściwe tory”. Chcemy skupić się na odbudowie po pandemii oraz na pobudzaniu współpracy regionalnej i wspieraniu kontaktów międzyludzkich po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19.

Polska chce również rozwijać współpracę V4 w sektorze cyfrowym. Liczymy na realizację wspólnych inicjatyw i projektów dotyczących  m.in. sztucznej inteligencji (AI), robotyki oraz cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie z premierem Słowacji

Przed rozpoczęciem szczytu V4 szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Słowacji Igorem Matovičem, który odwiedził Polskę po raz pierwszy od objęcia urzędu 21 marca br.

Rozmowa premierów dotyczyła kwestii dwustronnych i regionalnych, w tym m.in. współpracy gospodarczej, energetyki i rozwoju infrastruktury transgranicznej.

„Przez ostatnie kilka lat kontakty handlowe między Polską i Słowacją urosły o ponad 1/3. To  fenomenalny rozwój” – ocenił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nasz kraj stwarza bardzo dobre warunki do inwestycji. „Zapraszamy słowackich inwestorów do Polski. W ten sposób nasze relacje bardzo się zbliżają” – podkreślił szef polskiego rządu.

„Polska i ludzie, którzy tu mieszkają, to są nasi bracia i siostry” – powiedział premier Słowacji Igor Matovicz. Jak podkreślił, Słowacja chce czerpać z polskich doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy unijnych.

Premierzy Polski i Słowacji złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 535 Pluton Armii Krajowej, w którego skład wchodzili m.in. żołnierze ze Słowacji.

 


Zobacz także