Premier Ewa Kopacz złożyła dymisję swojego rządu

„Pełnienie funkcji premiera to był wielki honor” – powiedziała Ewa Kopacz podczas pierwszego posiedzenia Sejmu.


Ewa Kopacz wchodzi do sali w Pałacu Prezydenckim 1 z 3
M. Śmiarowski/KPRM

Zgodnie z konstytucją, szef rządu składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji.

Ewa Kopacz podziękowała swoim ministrom za pracę, którą wykonali.


Zobacz także