Premier Ewa Kopacz w Pradze: będziemy budować połączenie gazowe między Polską a Czechami

Delegacja pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz wzięła udział w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Wśród tematów rozmów były m.in. bezpieczeństwo energetyczne, współpraca regionalna i sytuacja na Ukrainie. Podpisane zostały dwa porozumienia, m.in. o współpracy przy realizacji połączenia gazowego Polska-Czechy.


Premierzy Polski i Czech idą w stronę ministrów 1 z 16
M. Śmiarowski/KPRM

Transport i energetyka

Podczas rozmów w Pradze poruszono kwestię rozbudowy infrastruktury transportowej i energetycznej. Będziemy budować połączenie gazowe między Czechami a Polską, (…) chcemy je budować przede wszystkim za pieniądze europejskie. Będziemy zabiegać o to, aby cała dokumentacja i stosowny wniosek znalazły się na biurku przedstawiciela Komisji Europejskiej do roku 2016 - oświadczyła szefowa polskiego rządu.

Podczas konsultacji omawiano także budowę połączenia drogowego łączącego Czechy z polskimi portami - Szczecinem i Świnoujściem. Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że jest to szczególnie ważne w kontekście planu uruchomienia jeszcze w tym roku gazoportu w Świnoujściu. 

Agenda europejska

Premierzy rozmawiali o bieżących kwestiach europejskich. Polska i Czechy popierają Plan Inwestycyjny dla Europy przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Pieniądze uruchomione w połowie bieżącego roku pozwolą na ponadregionalne inwestycje. Zdaniem premier Ewy Kopacz warunkiem ożywienia gospodarczego jest utrzymanie zasad tworzących wspólny europejski rynek, a w szczególności czterech unijnych swobód - zwłaszcza swobody przemieszczania się osób oraz swobodnego świadczenia usług, które bywają najczęściej kwestionowane.

Szefowie rządów Polski i Czech poruszyli też kwestię narastającego problemu napływu imigrantów do Europy, w kontekście tragedii nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym.
Unia Europejska musi zabrać w tej sprawie głos. To ogromne wyzwanie, które będzie wymagać nie tylko zaangażowania poszczególnych krajów w umocnienie granic państw, ale też pomocy w rozwoju krajów afrykańskich - mówiła premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej. 

Bezpieczeństwo energetyczne

Mówiliśmy również o unii energetycznej i o tym, jak ważna jest solidarność europejska na wypadek kryzysu dostaw gazu. Dostaw, które mogą być zakłócone, dlatego, że tym dostarczającym jest monopolista - stwierdziła premier Ewa Kopacz. Jak dodała, dzisiaj bezpieczeństwo europejskie zależy od solidarności państw w tej kwestii.

Wsparcie dla reform na Ukrainie 

Nadal kluczowe jest utrzymanie rozejmu i realizacja postanowień z Mińska, a jednoznaczna polityka Unii Europejskiej powinna zostać utrzymana - zadeklarowała szefowa rządu. Jak dodała, Ukraina potrzebuje wsparcia ze strony Unii Europejskiej, a pomoc ta ma zasadnicze znaczenie dla stabilizacji i dalszego rozwoju tego kraju. 

Podpisane porozumienia

Konsultacje w Pradze były okazją do rozmów polskich i czeskich ministrów. Omawiano współpracę w obszarze:

Podczas spotkań podpisano dwa dokumenty:

  • Umowę międzyrządową o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej,
  • Porozumienie dotyczące współpracy w celu realizacji połączenia gazowego pomiędzy Polską a Republiką Czeską. 

Strategiczna współpraca

Premier Ewa Kopacz powiedziała po spotkaniu z czeskim premierem Bohuslavem Sobotką, że spotkanie w Pradze potwierdza strategiczny charakter relacji polsko-czeskich. Oba kraje są ważnymi partnerami w regionie i w Europie. Dziękuję Bohuslav za zaangażowanie zarówno w sprawy europejskie jak i dwustronne - powiedziała szefowa rządu.

Jak dodała dobra współpraca między Polską a Czechami przekłada się na dobre i przyjazne stosunki między społeczeństwami tych państw. Cieszę się, że udało się zbudować atmosferę nie tylko współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, ale również dobre relacje między obywatelami - powiedziała premier Ewa Kopacz.

Były to trzecie konsultacje rządów Polski i Czech. Pierwsze odbyły się w Pradze 15 lipca 2011 r. Drugie miały miejsce w Warszawie 13 maja 2013 roku.


Zobacz także