Premier Ewa Kopacz w Kielcach: w 2016 roku ruszy system bezpłatnych porad prawnych dla obywateli

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Szefowa rządu odwiedziła kieleckie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas. Spotkała się z pracownikami i specjalistami udzielającymi bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.


Przemówienie premier Kopacz na tle logo Caritas 1 z 8
M. Śmiarowski/KPRM

„Prawo dla każdego”

Premier Ewa Kopacz poinformowała w Kielcach, że rząd pracuje nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. To realizacja jednej z zapowiedzi z expose.

 Ustawa jest odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mogą skorzystać z pomocy prawnika m.in. ze względu na swój status materialny - powiedziała premier.

Jak dodała, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to dobry początek dla projektu, który ruszy od stycznia 2016 roku. 

Szefowa rządu poinformowała, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej będzie oparta na 3 filarach:

  1. nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. nieodpłatnej informacji prawnej;
  3. edukacji prawnej społeczeństwa.

Na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni. Punkty będą organizowane przez samorządy lokalne w porozumieniu z samorządami zawodowymi i NGO.

Pomoc ta będzie skierowana do osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.: ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, a także wielodzietności. Skorzystają także posiadacze Karty Dużej Rodziny, a także osoby, które ucierpią np. w sytuacji klęski żywiołowej.

Dodatkowo powstaną 42 stanowiska ogólnopolskiej infolinii, za pośrednictwem których będzie można uzyskać informację prawną.

W marcu projekt trafi do Sejmu

Szefowa rządu poinformowała, że projekt ustawy z końcem marca ma trafić pod obrady Sejmu.

Rozwiązania dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., natomiast dotyczące informacji prawnej 1 stycznia 2017 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W poniedziałek ruszył Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To szansa na skorzystanie z bezpłatnych porad w ośrodkach pomocy w całej Polsce.  

Więcej o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


Zobacz także