Premier Ewa Kopacz: rząd konsekwentnie realizuje politykę prorodzinną

Od 2016 r. rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami), gdy ich dochód przekroczy próg uprawniający do takich świadczeń, nie utracą do nich prawa. Świadczenia te będą jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Takie regulacje zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Grafika: Złotówka za złotówkę - teraz więcej osób skorzysta z zasiłków rodzinnych z dodatkami

Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę" premier Ewa Kopacz zapowiedziała w expose. Mój rząd nie tylko mówi, ale przede wszystkim realizuje politykę prorodzinną – zaznaczyła premier.

Obecnie, co do zasady, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie i 664 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym) choćby o złotówkę – traci prawo do zasiłków rodzinnych z dodatkami. Po zmianach nie będą one już odbierane, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Dzięki temu pozostawimy 384 mln zł w kieszeniach polskich rodzin – podkreśliła premier.

W 2016 r. z regulacji tej będzie mogło skorzystać ok. 160 tys. rodzin. Zasada „złotówka za złotówkę" obejmie również tych, którzy w obecnym stanie prawnym nie mogą ze świadczeń korzystać – wyjaśniła szefowa rządu.

Przepisy dziś przepisy będą dotyczyć zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułów:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasada „złotówka za złotówkę” powinna zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych i dodatków do nich w sytuacji wzrostu dochodów.

Premier Ewa Kopacz przypomniała, że rząd konsekwentnie realizuje politykę prorodzinną, m.in. wprowadził Kartę Dużej Rodziny, o którą wystąpiło już ponad 1 mln osób. Chcemy, aby Polaków było coraz więcej – zaznaczyła szefowa rządu. Jak dodała, w 2014 r. urodziło się o 6 tys. dzieci więcej niż w 2013 r. Premier poinformowała także, że z urlopów rodzicielskich skorzystało w 2014 r. 315 tys. rodziców, a z dedykowanego ojcom urlopu 130 tys. mężczyzn.


Zobacz także