Premier Ewa Kopacz podsumowała realizację swojego expose

„Dziś moim największym marzeniem jest bym mogła stanąć przed wami w tym samym miejscu za cztery lata i znów powiedzieć – obiecałam, że zrobię i zrobiłam” – powiedziała szefowa rządu podczas podsumowania roku rządu na Politechnice Warszawskiej. Premier Ewa Kopacz omówiła zrealizowane działania rządu w sześciu obszarach: bezpieczeństwo, rodzina i seniorzy, zdrowie, infrastruktura, edukacja i nauka, gospodarka i rolnictwo.


Przemówienie premier Ewy Kopacz, w tel napis: rok zrealizowanych obietnic
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Zobacz wykaz spełnionych obietnic z expose premier Ewy Kopacz

„Polska jest dzisiaj bezpieczniejsza”

Jesteśmy solidarni z naszymi partnerami i dlatego wiemy, że oni będą solidarni z nami. Ale wiemy, że o nasze bezpieczeństwo militarne musimy dbać także sami – powiedziała premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że o pozycji Polski decyduje prowadzona polityka zagraniczna, która zapewnia nam obecnie wiarygodność w Europie i w NATO.

Nawiązując do deklaracji złożonych w expose premier Ewa Kopacz wymieniła m.in. zwiększenie wydatków na obronność do 2% PKB, przyjęcie Planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, premię za dłuższą służbę oficerów i podoficerów, otwarcie Centrum Weterana w Warszawie.

Priorytetem pozostaje dla mnie, aby polska armia wyposażona była w nowoczesny sprzęt od polskich producentów – zaznaczyła szefowa rządu.

„Inwestując w rodzinę, inwestujemy w przyszłość”

Mój rząd starał się pomóc tym, którzy biorą na siebie trud posiadania i wychowania dzieci. Ale mądra polityka prorodzinna to polityka, która musi uwzględniać tak ważne dla Polaków słowo- solidarność. To oznacza także solidarność międzypokoleniową – powiedziała premier.

Szefowa rządu zaznaczyła, że dotrzymała słowa m.in. w sprawie waloryzacji rent i emerytur, utworzenia dziennych domów pobytu dla seniorów, wprowadzenia darmowej pomocy prawnej i zwiększenia dostępności kultury. Podkreśliła także, że zgodnie z obietnicą zwiększone zostały środki na budowę i utrzymanie żłobków, a także wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”. Oprócz działań zapowiedzianych w expose rząd znowelizował również program „Mieszkanie dla młodych”.

Niezwykle ważne było dla mnie przyjęcie przez Sejm 6 lutego tego roku konwencji antyprzemocowej. To był dobry dzień dla tych, którzy czekali na to prawo, szczególnie dla ofiar przemocy – podkreśliła premier Ewa Kopacz.

Ochrona zdrowia

Zdrowie Polaków to zawsze jedna z najważniejszych rzeczy, którą muszą zajmować się rządzący – zaznaczyła szefowa rządu. Chcę, żeby pacjenci byli leczeni szybciej. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. wdrażamy pakiet kolejkowy i onkologiczny - dodała. Premier Kopacz mówiła o zwiększeniu puli miejsc rezydenckich dla młodych lekarzy, usunięciu niezdrowej żywności ze szkolnych sklepików, tworzeniu Narodowego Instytutu Geriatrii, uchwaleniu ustawy o in vitro oraz uchwaleniu ustawy o zdrowiu publicznym. Szefowa rządu dodała, że zwiększona została również dostępność znieczulenia przy porodzie. Podkreśliła, że cieszą ją również ustalenia z ostatnich dni dotyczące podwyżek dla pielęgniarek.   

Praca dla Polski – Praca dla Polaków

O przyszłości Polski zadecyduje zamożność Polaków. Bogactwo, które chcemy sprawiedliwie dzielić, musimy wypracować. Dlatego, jako rząd byliśmy bardzo aktywni w promocji polskiej przedsiębiorczości, polskiego rolnictwa - powiedziała premier Ewa Kopacz. Zaznaczyła, że dokonano serii zmian i ułatwień w działaniu administracji podatkowej. Mówiła również o przyjęciu wstępnych założeń dla nowej ordynacji podatkowej (uwzględniających zasadę rozstrzygania spraw na korzyść podatnika), wydłużeniu programu de minimis, zwiększeniu finansowania przedsiębiorczości, a także wsparciu dla eksporterów, którzy stracili na blokadzie eksportu towarów do Rosji. Dodała, że na realizację programu pomocowego dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, przeznaczono 450 mln zł.

Premier przypomniała również, że w czerwcu tego roku Unia Europejska zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu.

„Polska nie jest w ruinie, Polska się rozwija”

Żeby Polsce się udało, żeby w pełni wykorzystać potencjał, ogromny potencjał, który drzemie w naszym narodzie muszą być stworzone warunki, baza dla skoku w nowoczesność. Ten skok w nowoczesność jest Polsce niezbędny. Dlatego tak wiele czasu i uwagi poświęciliśmy infrastrukturze – mówiła premier Ewa Kopacz. Wymieniła szereg inwestycji w projekty drogowe, kolejowe i rewitalizacyjne. Przypomniała m.in. o uchwalonym we wrześniu Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także Krajowym Programem Kolejowym do 2023 r.

Co prawda nie zapowiadałam tego w expose, ale udało się także przyjąć inny ważny dla mnie projekt ograniczenia immunitetów poselskich w zakresie wykroczeń drogowych – dodała premier Ewa Kopacz.

Rozwój edukacji i nauki

Mówiłam o tym, że tą podstawową ideą, która mi towarzyszyła jest nadrabianie dystansu do Zachodu. Nie da się tego dokonać bez inwestycji w naukę i edukację. Zawsze wierzyłam w to, że największe atuty naszego kraju są w głowach Polaków – stwierdziła szefowa rządu. Podkreśliła, że w budżecie na przyszły rok zwiększono nakłady na naukę o 6 %. Premier powiedziała również o korzystnych zmianach dla polskich uczniów i studentów m.in. o bezpłatnym dostępie do podręczników szkolnych czy stworzeniu ok. 15 tys. miejsc praktyk w administracji rządowej. Odbudowujemy również szkolnictwo zawodowe – powiedziała premier Ewa Kopacz podkreślając, że dzięki współpracy stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi, młodzi ludzie będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia pracy. 

Rok spełnionych obietnic

To był rok spełnionych obietnic – podsumowała premier Ewa Kopacz. Pytano skąd wezmę na to środki. Mówiono, że jest tego tyle, że to nierealne. Jak się rzetelnie pracuje, to wszystko jest realne – dodała. 


Zobacz także