Premier Ewa Kopacz odwiedziła Muzeum Warszawskiej Pragi

Premier Ewa Kopacz zwiedziła w sobotę nowo otwartą wystawę stałą w muzeum prawobrzeżnej Warszawy. Historia dzielnicy, jej tradycje rzemieślnicze, to jak zmienia się Praga – tego wszystkiego mogą dowiedzieć się zwiedzający pierwszą w historii wystawę w całości poświęconej tej części stolicy.


Premier Ewa Kopacz w towarzystwie innych gości zwiedza Muzeum Warszawskiej Pragi 1 z 5
Fot. KPRM

Muzeum Warszawskiej Pragi (oddział Muzeum Warszawy), rozpoczęło działalność 9 lat temu. Od 2014 roku muzeum mieści się w odremontowanych zabytkowych kamienicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego, najstarszego działającego targowiska Warszawy. Misją muzeum jest nie tylko zapoznawanie z Pragą, jej historią i dziedzictwem kulturowym, ale także nawiązywanie i wspieranie relacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, rzemieślnikami; łączenie pokoleń; dokumentowanie zmian zachodzących na Pradze. Muzeum prezentuje także to, co lokalne i unikatowe oraz dające powód do dumy.

Wystawa stała podzielona została na pięć części, prezentujących najważniejsze zagadnienia w rozwoju i historii dzielnicy oraz życiu jej mieszkańców. Więcej o nowo otwartej wystawie stałej na stronie Muzeum Warszawskiej Pragi

Miliony na rewitalizację prawej części stolicy

W czwartek, 17 września 2015 roku radni stolicy przyjęli Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Jego wartość: 1,4 mld zł. Program był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, NGO, ekspertami i aktywistami miejskimi. Działania skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), na sześciu obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam ok. 130 tysięcy osób.


Zobacz także