Premier Ewa Kopacz: nasi naukowcy wystawiają jak najlepszą wizytówkę Polsce

W poniedziałek w Kancelarii Premiera odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Nagrodzonych zostało 44 naukowców i 2 zespoły badawcze.


Naukowiec odbiera nagrodę z bobasem na ręku, pani premier trzyma dziecko za rękę 1 z 10
M. Śmiarowski/KPRM

Wzrost nakładów na naukę

Celem mojego rządu jest to, abyśmy jak najszybciej skrócili dystans cywilizacyjny do najbogatszych krajów zachodnich. Żeby tak się stało nasza nauka musi być na jak najwyższym poziomie – podkreśliła premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu przypomniała, że w tym roku nakłady budżetowe na naukę wzrosły o 10%, a ambitnym celem rządu jest wydawanie na naukę 2% PKB.

Dziękujemy naukowcom za ciężką pracę

Premier Ewa Kopacz podziękowała naukowcom za ich pełną wyrzeczeń pracę. Bardzo doceniamy wasz wkład w to, co dzieje się w naszym kraju i jak rozwija się polska gospodarka, ale też jaką opinię kształtujecie o naszym kraju swoją ciężką pracą, swoimi publikacjami – zwróciła się do nagrodzonych szefowa rządu. Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że w ciągu 25 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 7% do ok. 20%. Jesteście świetnym wzorem i przykładem, że warto inwestować w swoją wiedzę, warto inwestować w naukę, warto inwestować w polską gospodarkę – dodała szefowa rządu.

Nagrody PRM wręczane od 1994 r.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za:

  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny,
  • wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,
  • wyróżnione rozprawy doktorskie,
  • osiągnięcia naukowo-techniczne.

Uczczenie pamięci prof. Piotra Winczorka

Premier Ewa Kopacz otworzyła uroczystość minutą ciszy poświęconą pamięci wybitnego prawnika i konstytucjonalisty, prof. Piotra Winczorka. Był wielką osobowością. To człowiek, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz kraju, jak i wychowywaniu młodzieży. Wszyscy ceniliśmy jego analizy, były one zawsze na najwyższym poziomie – powiedziała szefowa rządu.

Więcej informacji o uroczystości na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pełna lista laureatów


Zobacz także