Premier Ewa Kopacz na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„To, co dzieci wyniosą ze szkoły - dobre nawyki, zdolność rozmawiania z innymi - to będzie Wasza zasługa. Dziękuję za wszystko co robicie” - powiedziała do nauczycieli premier Ewa Kopacz. Niespodzianką dla szefowej rządu było spotkanie w czasie uroczystości z jej wychowawczynią z II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu.


Pani premier i wita się ze swoja wychowawczynią serdecznym uściskiem 1 z 8
KPRM

Sześciolatki w szkołach i darmowy podręcznik

To będzie wyjątkowy rok dla polskiej edukacji – podkreśliła premier Ewa Kopacz. Przypomniała, że w tym roku po raz pierwszy obowiązkiem szkolnym objęte zostały sześciolatki.

Ponadto 1 września rząd zaczął wprowadzać do szkół darmowe podręczniki. Na razie z "Naszego elementarza” korzystają uczniowie pierwszych klas. W 2017 r. z darmowych podręczników skorzystają już wszyscy wychowankowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Odbudowa szkolnictwa zawodowego

Szefowa rządu powiedziała także, że szczególną uwagę poświęci szkolnictwu zawodowemu. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w expose, że jeszcze w tym roku minister edukacji rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. Będzie się to odbywało we współpracy z przedsiębiorcami. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli zyskać solidne wykształcenie, konkretne kwalifikacje i będzie im łatwiej znaleźć pracę po skończeniu studiów.

Sukcesy na arenie międzynarodowej i nowa matura

Premier przypomniała również, że jesteśmy wysoko oceniani w świecie w związku z podwyższaniem jakości edukacji. Nasza edukacja jest dziś na takim poziomie, że możemy dla wielu krajów europejskich stanowić przykład – podkreśliła. Chodzi o sukces polskich gimnazjalistów w badaniu PISA, wg. którego polscy uczniowie spektakularnie poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja.

Dodała, że ten rok szkolny to również nowa matura. Zakłada ona odejście od schematów, kreatywne myślenie, czyli te kompetencje, które potrzebne są młodym ludziom w życiu zawodowym.

Uznanie dla nauczycieli w dniu ich święta

W uroczystościach wzięła również udział Kunegunda Głogowska - wychowawczyni Ewy Kopacz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Życzę pani premier samych sukcesów. Jestem bardzo dumna, że moja uczennica tak daleko zaszła! – powiedziała dawna wychowawczyni szefowej rządu.

Szefowa rządu wręczyła w czasie uroczystości ordery i odznaczenia za działalność na rzecz rozwoju oświaty i za wieloletnią służbę. Wręczyła także akty nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty.

Premier Ewa Kopacz spotkała się również z dziećmi, które były bohaterami „Naszego elementarza”.

***

Reforma „darmowych podręczników”

Darmowy podręcznik dla klas I: od 1 września w 96% szkół w Polsce dzieci uczą się z „Naszego elementarza”. Dodatkowo szkoły otrzymały dotację celowej w wysokości 75 zł na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. W poniedziałek (13 października) rozpoczęła się dystrybucja II części podręcznika. We wrześniu zakończyły się konsultacje społeczne IV części podręcznika.

  • Darmowy podręcznik do klasy 2: przekazanie podręczników do drukarni – do połowy maja 2015. Dostarczenie do szkół - przed zakończeniem roku szkolnego w 2015 r.
  • Darmowy podręcznik dla klasy 3 – koniec prac redakcyjnych (przekazanie do drukarni) – z końcem listopada 2015.
  • System dotacji dla szkół podstawowych: w następnych latach, kolejne klasy będą uczyły się z darmowych podręczników oraz korzystały z bezpłatnych ćwiczeń. Dzięki temu już w 2017 roku – z punktu widzenia rodzica – podręczniki dla wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą bezpłatne. Wysokość dotacji: dla klas I–III szkół podstawowych: na podręcznik do języka obcego – do 25 zł na ucznia, materiały ćwiczeniowe do 50 zł; dla klas IV–VI szkół podstawowych: na podręczniki lub materiały edukacyjne– do 140 zł, materiały ćwiczeniowe do 25 zł; dla gimnazjów: podręczniki lub materiały edukacyjne– do 250 zł oraz materiały ćwiczeniowe do 25 zł.
  • Dotacje na zakup podręczników dla gimnazjów: szkoły otrzymają środki finansowe z dotacji celowej dla uczniów: klasy I gimnazjum w 2015 r., klasy II gimnazjum w 2016 r., klasy III gimnazjum w 2017 r.

Sukces polskich gimnazjalistów w badaniu PISA

3 grudnia 2013r. zostały zaprezentowane wyniki PISA 2012, wg których polscy uczniowie spektakularnie poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja. Z kraju, który w 2003 r. był poniżej średniej Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 i 2009 na poziomie średniej, Polska stała się czołowym krajem osiągając wyniki znacząco powyżej średniej OECD.

  • Jesteśmy na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności czytania i interpretacji
  • Jesteśmy na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności matematycznych
  • Jesteśmy na 3. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych

PISA (Programme for International Student Assessment) jest koordynowany przez OECD. To największe i najważniejsze badanie sprawdzające w jakim stopniu młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowywana do dalszej kariery edukacyjnej i wymagań rynku pracy. Polska uczestniczy w badaniu od pierwszej edycji, która odbyła się w 2000 roku.  W Polsce badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.


Zobacz także