Premier Ewa Kopacz na posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży

„Polityka może być dobra. To nie tylko rozliczania i kłótnie. Polityka to rozmowa o przyszłości. Życzę wam, żebyście budowali tę dobrą politykę” – powiedziała Ewa Kopacz zwracając się do młodzieży zebranej w Sejmie.


Premier Kopacz siedzi w sali sejmowej i pokazuje kciuk w górę 1 z 7
M. Śmiarowski/KPRM

Cieszę się, że widzę wasze roześmiane twarze i dużo pozytywnej energii. Niech nam nigdy nie zabraknie tego entuzjazmu. Wtedy łatwiej żyć – zaznaczyła szefowa rządu. 

Ewa Kopacz podkreśliła wagę budowania przyjaźni. Nie zgubcie nigdy czegoś, co jest bardzo cenne, czyli przyjaźni. Nawet wtedy, gdy będziecie wchodzić w dorosłe życie – powiedziała premier.

Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się jak co roku w Dniu Dziecka. Tego dnia w parlamencie zasiadają uczniowie ze szkół z całej Polski. Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.


Zobacz także