Premier Ewa Kopacz na pierwszym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

„Wy seniorzy, jesteście potrzebni Polsce”– powiedziała szefowa rządu podczas inauguracji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.


Premier Ewa Kopacz rozmawia z seniorami 1 z 4
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Polityka senioralna i solidarność międzypokoleniowa

W polityce prorodzinnej kładłam nacisk na słowo solidarność - solidarność międzypokoleniową – powiedziała szefowa rządu zwracając się zgromadzonych w Sejmie seniorów. Wymieniła szereg działań, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia osób starszych w Polsce m.in. wprowadzenie darmowej pomocy prawnej, utworzenie sieci dziennych domów opieki Senior-WIGOR, waloryzacja rent i emerytur oraz planowane powstanie dziennych domów opieki medycznej. 

Szefowa rządu podkreśliła, że z jej inicjatywy, jeszcze jako Marszałka Sejmu została powołana w 2014 r. Komisja Polityki Senioralnej. W niej poruszane są tematy dotyczące seniorów, we wszystkich obszarach życia. Premier podziękowała seniorom za bardzo aktywną pracę w niej i wyraziła nadzieję, na jej kontunuowanie podczas kolejnej kadencji.

Chcę Wam podziękować za Wasze życie i wychowanie Waszych dzieci i wnuków. Za patriotyczną postawę – powiedziała premier Kopacz. Podkreśliła, że to osoby starsze uczą tego jak być przyzwoitym w stosunkach międzyludzkich oraz być dumnym z ojczyzny i kochać swój kraj. 

Obywatelski Parlament Seniorów

Nigdy dotychczas w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania tym, którzy w kraju rządzą – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas inauguracyjnego posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które przypada na Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich:

  • Uniwersytety Trzeciego Wieku (reprezentowane przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW),
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  • gminne rady seniorów.

Zobacz działania rządu dla Seniorów


Zobacz także