Premier Ewa Kopacz na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

„To uczelnia, gdzie studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce. To wy pielęgnujecie ten dobry obraz Polski za granicą. Pokazujecie, że Polska jest piękna, nowoczesna, otwarta i tolerancyjna” - premier Ewa Kopacz zwróciła się do studentów i profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.


Ewa Kopacz na widowni odwraca się do profesorów 1 z 6
M. Śmiarowski/KPRM

Umiędzynarodowienie uczelni

Szefowa polskiego rządu uczestniczyła w czwartkowej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Podkreślała, że UW to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. To także uniwersytet z tradycjami, który stawia na umiędzynarodowienie. Premier przypomniała, że Polska przyciąga coraz więcej studentów i wykładowców z zagranicy, ale na tym nie koniec. Rząd Ewy Kopacz daje też szansę polskim studentom na podjęcie nauki na najlepszych światowych uczelniach. Tak jak obiecałam w moim exposé, jeszcze w tym roku pierwsi polscy studenci będą mogli skorzystać z programu „Studia dla wybitnych”. Cieszę się, że dotrzymałam słowa, a państwo opłaci co roku stu najlepszym studentom naukę na renomowanych uczelniach. Zapewni im też utrzymanie, mieszkanie, ubezpieczenie i transport – mówiła premier Ewa Kopacz.

Uniwersytet Warszawski - „uczelnia przyszłości”

Właśnie takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski potrzebujemy w Polsce. Potrzebujemy „uczelni przyszłości", które kształcą studentów na najwyższym poziomie, przystosowują ich do wejścia na rynek pracy, które stawiają na umiędzynarodowienie – podkreślała premier Ewa Kopacz. Dodała przy tym, że w nowym roku akademickim rusza nowy program „Uczelnie przyszłości”, na który do 2020 roku rząd przeznaczy 5 mld zł. W jego ramach uczelnie będą realizować Program Rozwoju Kompetencji, który wyposaży studentów w kompetencje miękkie takie, jak np. współpraca w grupie.

Więcej pieniędzy na badania naukowe

Premier Ewa Kopacz na inauguracji roku akademickiego na UW podzieliła się ze studentami i wykładowcami tej uczelni dobrymi wieściami. Dwa dni temu Rada Ministrów zakończyła prace nad budżetem na rok 2016. Dla ludzi nauki mam bardzo dobrą wiadomość. Łączne nakłady całego budżetu na naukę rosną o 6%. Patrząc zaś na same środki krajowe, bez pieniędzy europejskich, to odnotowujemy wzrost aż o 15% – poinformowała premier Ewa Kopacz.

Nowa strategia rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

Ostatnie lata przyniosły na uczelniach duże zmiany. Środowisko akademickie i naukowe zaczęło decydować o podziale środków na naukę. Rozwinął się też system grantowy, który pozwala wybrać i sfinansować  najlepsze projekty. „W nauce i szkolnictwie wyższym czeka nas druga fala zmian. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dalej jak wczoraj ogłosiło Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030”. Cieszę się bardzo, że tak ważne dziedziny naszego życia społecznego doczekały się spójnej i pełnej wizji na przyszłość, którą będziemy chcieli realizować – mówiła premier Ewa Kopacz.


Zobacz także