Premier: działamy skutecznie, żeby chronić obywateli przed takimi dramatami jak powódź w 1997 r.

Zakończyła się realizacja długo wyczekiwanego przedsięwzięcia o charakterze przeciwpowodziowym - budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny. Inwestycja to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dla 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, na obszarze ok. 600 km2. Projekt nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie poświęcenie lokalnej społeczności, która wykazała się gotowością do przesiedlenia się na teren nowo wybudowanej wsi.


Zapora na wodzie w Raciborzu. 1 z 8
Fot. Adam Guz / KPRM

  Dzisiaj ten zbiornik jest gotowy. Nasz rząd wykonał lwią część pracy, podczas gdy przez poprzednie 15-20 lat działo się tutaj niewiele i były same problemy. Bronimy Polaków przed nieszczęściem. Dziękuję służbom i oby nigdy nie doszło już do takiej powodzi jak w 1997 r. – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w województwie śląskim.

Zbiornik Racibórz Dolny – czyli zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry

Geneza inwestycji sięga tragicznej w skutkach powodzi z 1997 r. Głównym zadaniem zbiornika Racibórz Dolny jest radykalne zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry poniżej zbiornika poprzez zapewnienie retencji powodziowej. To znacznie zredukuje przepływ poniżej zbiornika oraz opóźni czas dotarcia kulminacji fali powodziowej do ujścia Nysy Kłodzkiej, a tym samym zmniejszy ryzyko nałożenia się na siebie obu fal.

Łączny koszt inwestycji to ok. 2 mld zł.

Dzisiaj jesteśmy bezpieczni, nie zostawimy żadnego obywatela samemu sobie. Działamy skutecznie, żeby chronić obywateli przed takimi dramatami jak powódź w 1997 r. – dodał szef rządu.

Poświęcenie mieszkańców i budowa nowej wsi

Budowa zbiornika nie byłaby możliwa, gdyby nie zgoda na przesiedlenie społeczności dwóch miejscowości Nieboczowy i Ligota Tworkowska. W ramach inwestycji została zbudowana nowa wieś, z całkowicie nową infrastrukturą, w tym m.in. nowe drogi, kanalizacja, wodociąg, boisko sportowe, kościół, a także Wiejski Dom Kultury z remizą OSP. Łączny koszt to ponad 58 mln zł.

Obecnie Sołectwo Nieboczowy zamieszkuje 170 osób.


Zobacz także