Premier Donald Tusk przebywa z oficjalną wizytą w Republice Peru

Pierwszego dnia wizyty premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Peru A. Garcią Pérezem. Głównymi tematami rozmów były relacje gospodarcze Peru z Polską oraz stosunki pomiędzy Ameryką Południową a Unią Europejską.


Po spotkaniu prezes Rady Ministrów został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Słońca Peru, najwyższym odznaczeniem peruwiańskim. Dziękując za przyznane odznaczenie, szef polskiego rządu podkreślił, iż jest ono uhonorowaniem wieloletniej przyjaźni polsko-peruwiańskiej oraz podziękowaniem za zaangażowanie dziesiątek Polaków w budowę niepodległości Peru. – To odznaczenie nie dla mnie, ale dla wszystkich tych, którzy czynnie wspierali niepodległościowe dążenia Peru i jego rozwijającą się gospodarkę – zaznaczył Donald Tusk. Premier podkreślił znaczenie solidarności w stosunkach międzynarodowych, tak politycznych, jak i gospodarczych. Odwołał się przy tym do doświadczeń solidarności w Polsce. Powołał się także na słowa papieża Jana Pawła II, który znaczeniu słowa „solidarność” nadał szczególny wyraz.

Szef polskiego rządu wziął również udział w uroczystości złożenia wieńca pod pomnikiem Edwarda Habicha, polskiego inżyniera, który założył pierwszą politechnikę w Peru. Podczas krótkiego wystąpienia premier wyraził nadzieję, iż postać Edwarda Habicha będzie nie tylko wielką postacią w historii Peru i Polski, ale także symbolem rodzącej się przyjaźni polsko-peruwiańskiej. Prezes Rady Ministrów wskazał na historyczne relacje pomiędzy Polską i Peru, podkreślając zaangażowanie Polaków w budowę niepodległości i gospodarki Republiki Peru. Zaznaczył przy tym, że historyczna perspektywa współpracy dobrze rokuje obecnym stosunkom politycznym i gospodarczym pomiędzy obu krajami.

Wielki Order Oficerski „Słońce Peru” – El Sol del Perú – najwyższe odznaczenie peruwiańskie przyznawane od 1821 r. Jest najstarszym odznaczeniem państwowym w Ameryce Południowej, przyznawany za wojskowe i cywilne zasługi na rzecz Peru. W 1991 r. zostali nim odznaczeni pośmiertnie dwaj polscy franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, którzy zostali zamordowani przez bojowników z maoistowskiej partyzantki „Świetlisty Szlak” podczas swojej służby misyjnej w peruwiańskiej wiosce Paricoto. Do odznaczonych tym orderem należą m.in.: b. kanclerz Niemiec Willi Brandt, b. prezydent Chile Eduardo Frei Ruiz – Tagle, pionier archeologii peruwiańskiej Julio C. Tello, norweski podróżnik i antropolog Thor Heyerdal.

Habich Edward Jan (1835-1909), inżynier i matematyk polski. Uczestnik powstania styczniowego. Po upadku powstania przebywał w Paryżu, w 1869 r. osiadł w Limie, gdzie objął stanowisko inżyniera rządowego. W 1875 r. wraz z polskimi współpracownikami zorganizował w Limie Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Górniczą (Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, obecnie Universidad Nacional de Ingienieria); jako jej dyrektor sprawował też nadzór nad robotami publicznymi w całym kraju. Sam również prowadził wielkie przedsięwzięcia, m.in. prace irygacyjne w płd. części kraju, rozbudowę portu w Arica i projekty urbanistyczne. Był autorem projektu prawa górniczego Peru i planu nawadniania niektórych rejonów Peru (w Limie stoi jego pomnik i mauzoleum).
 


Zobacz także