Adam Jasser powołany na prezesa UOKiK

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał – z dniem 20 marca 2014 r. – pana Adama Jassera na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.