Premier Donald Tusk odwołał Prezesa UOKiK

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał - z dniem 10 lutego 2014 r. - panią Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel ze stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dziękując jej za pracę na tym stanowisku.Zobacz także