Premier: Doganiając państwa zachodnie, musimy mieć środki na rozwój

Szef rządu uczestniczył w Pradze w szczycie Grupy Przyjaciół Spójności – państw UE, które m.in. chcą utrzymania środków na spójność np. infrastrukturę i rolnictwo na poziomie porównywalnym do obecnego. Grupa Przyjaciół Spójności to skuteczny format osiągania celów w UE – zaznaczył premier.


Premier Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini stoją obok siebie i rozmawiają. 1 z 11
Fot. Adam Guz / KPRM

Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska, doganiając gospodarczo państwa zachodnie po niezawinionej zapaści pokomunistycznej, musi mieć środki na rozwój zapóźnionej infrastruktury. Jak podkreślił, służą temu właśnie fundusze spójności.

Szef rządu zaznaczył, że jedną z najważniejszych zasad UE jest tworzenie równych warunków do konkurowania, współpracy oraz sprzedaży produktów i usług na jednolitym rynku. Jak dodał, polityka spójności oraz wspólna polityka rolna jest jednym z podstawowych celów na najbliższe lata. Wszystkie połączenia drogowe i kolejowe oraz transformacja energetyczna i klimatyczna służą całej Europie – wyjaśnił szef rządu.

Zdaniem premiera, Fundusz sprawiedliwej transformacji musi być wyższy niż ten, który został dotąd zaproponowany. Jak zaznaczył, podobne stanowisko ma cała Grupa Wyszehradzka. Porozumienie musi być oparte na sprawiedliwości, na tym, jakie wysiłki zostały wykonane przez nasze kraje przez poprzednie 30 lat, chociażby protokół z Kioto, w związku z możliwościami finansowymi – powiedział.

Podczas wizyty w Pradze premier wziął udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego premierzy V4 omówili kwestie dotyczące budżetu UE oraz unijnej polityki klimatycznej. Efektem Szczytu jest wspólnie wypracowana deklaracja Państw Przyjaciół Spójności.

W skład nieformalnej Grupy Przyjaciół Spójności wchodzi 17 państw członkowskich UE, które wskazują na rolę unijnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej jako sprawdzonych instrumentów finansowych, które mają duże znaczenie dla rozwoju państw członkowskich. Postulują utrzymanie środków na spójność i rolnictwo na poziomie porównywalnym do obecnego, zawartego w budżecie UE na lata 2014-2020. Zgodnie z dotychczasowymi propozycjami Komisji Europejskiej i prezydencji fińskiej, środki na spójność i politykę rolną miałyby zostać zmniejszone, aby umożliwić szersze finansowanie innych celów.

 


Zobacz także