Premier: Cechą państw, które odniosły sukces jest współpraca rządu z przedsiębiorcami

Szef rządu wziął udział w XII Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi, podczas którego na Gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na PLUS doceniono polskich przedsiębiorców.


1 z 5
Fot. Adam Guz / KPRM

Ważne jest, żeby rząd współpracował z biznesem dla efektywnego wzrostu gospodarczego– mówił premier. Zapewnił, że polityka gospodarcza Polski ma służyć przedsiębiorcom, ich firmom i pracownikom. Przez to rozwój gospodarczy naszego kraju będzie oparty na zdrowych fundamentach i będą przed nim znakomite perspektywy.

Podkreślił, że rząd postawił na uczciwy model gospodarczy i wsparcie państwa poprzez z jednej strony rekomendację, z drugiej poprzez różnego rodzaju programy. Jak dodał, dlatego w polskim modelu gospodarczym, który założyliśmy mamy sprawiedliwość i równe warunki traktowania.

Gratuluję wielkich sukcesów gospodarczych, które osiągacie. Dzięki Wam może nam zazdrościć cała Europa– powiedział premier zwracając się do przedsiębiorców.

Kategoria Łódzkie – projekt przyszłości dedykowana była projektom, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki regionu łódzkiego.

W kategorii Eksportowy Produkt Roku brane były pod uwagę mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w latach 2016-2018 z sukcesem eksportowali swoje produkty na rynki zagraniczne.

Łódzkie- Edukacja dla Biznesu wyróżniała przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizując staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Nagroda publiczności Świadomi w biznesie trafiła do przedsiębiorcy, który w sposób szczególny pozytywnie oddziaływał na jakość życia w województwie łódzkim.

Za całokształt działalności i wyjątkowe osiągnięcia Zarząd województwa łódzkiego przyznał też tytuł Najlepszej Firmy Roku Biznes na PLUS.


Zobacz także