Premier: Budżet państwa na 2020 r. bez deficytu – po raz pierwszy od 30 lat

Wzrost wpływów do budżetu państwa z podatku VAT, więcej środków na ochronę zdrowia, obronę narodową oraz politykę prospołeczną, to główne założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na nadchodzący rok.


1 z 7
Fot. Adam Guz / KPRM

Przedstawiony dziś zrównoważony budżet będzie dobrze służył celom gospodarczym i społecznym – mówił premier. Podkreślił, że rząd priorytetowo traktuje dziedziny, które są ważne dla Polaków. W przyszłorocznym budżecie środki na cele społeczne zostaną zwiększone.

Premier zaznaczył, że rząd jednocześnie obniża podatki. Przypomniał m.in. obniżenie CIT z 15 na 9 proc. czy wprowadzenie małego ZUS dla tych, którzy osiągają niższe przychody. Podkreślił też,  że rząd zarządza finansami publicznymi w odpowiedzialny sposób, dzięki czemu Polska, w rankingu 28 państw europejskich, ma jeden z najniższych długów publicznych do PKB.

Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących  polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach ambitnej polityki prorodzinnej. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano m.in. dochody - 429,5 mld zł, wydatki – 429,5 mld zł, wzrost PKB o 3,7 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc.

Projekt zrównoważonego budżetu pozwoli mieć pewność, że Polska jest na dobrym kursie gospodarczym – podsumował Mateusz Morawiecki.


Zobacz także