Premier Beata Szydło o przyszłości Unii Europejskiej w Hadze

Celem Polski i Holandii jest obrona rynku wewnętrznego – podkreślała premier Beata Szydło podczas wizyty w Holandii. Wśród tematów poruszanych w środę przez szefów rządów Polski i Holandii znalazły się przyszłość Unii Europejskiej, kwestie Brexitu oraz relacje dwustronne.


Uścisk dłoni premier Beaty Szydło i Marka Rutte przed rezydencją premiera Holandii 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Dyskusje o przyszłości Unii Europejskiej

Premier Beata Szydło podkreśliła, że najważniejszym tematem rozmów, któremu poświęcono najwięcej czasu były zmiany w Unii Europejskiej. Oświadczyła, że w wielu kwestiach Polska i Holandia mają zbieżne punkty widzenia. Premier mówiła, że zarówno polski jak i holenderski rząd mają bardzo mocne przekonanie, że wspólnym celem powinna być obrona rynku wewnętrznego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To Polska i Holandia staną się tymi państwami, które przejmą na siebie ciężar obrony wspólnego rynku – zadeklarowała premier Beata Szydło. Jak dodała, Polska i Holandia mają wspólny pogląd na to, w którym kierunku powinien pójść rozwój wspólnego rynku.

Polska szefowa rządu poinformowała, że premier Holandii wyraził zrozumienie problemu pracowników delegowanych. Wypracujemy kompromis – powiedziała premier Szydło i podkreśliła, że jest to temat szeroko dyskutowany w UE. Stanowisko Polski jest jednoznaczne. Nasze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest bardzo aktywne w przestawianiu tego punktu widzenia. Mamy deklarację, że strona holenderska będzie ze zrozumieniem przyglądała się tej kwestii –  mówiła Beata Szydło.

Premier Szydło rozmawiała z premierem Markiem Rutte na temat procesu opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Zwróciła uwagę na dwie kwestie, w których obydwa kraje mają zbieżne poglądy. To sprawy dotyczące praw nabytych obywateli mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii – powiedziała szefowa rządu. Druga kwestia dotyczy tego, że oczekujemy, iż Wielka Brytania musi wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z obecnej perspektywy finansowej, mimo że faktyczny Brexit może nastąpić przed jej zakończeniem.

Szefowie rządów Polski i Holandii rozmawiali również o zbliżającym się szczycie europejskim oraz spotkaniu w Rzymie. Na spotkaniu w stolicy Włoch ma zostać przyjęty dokument, w którym powinno być zawarte podsumowanie tego co się w Unii Europejskiej wydarzyło oraz wskazania na przyszłość i kierunki zmian, które Wspólnota powinna podjąć.

Relacje dwustronne

Kolejnym z zagadnień omawianych przez szefów rządów była sytuacja Polaków mieszkających w Holandii. Chcemy, by polskie dzieci miały możliwość uczenia się języka polskiego. Ustaliliśmy, że nasze ministerstwa będą współpracowały i wypracujemy taki model działania, który będzie wspierał jego naukę – oświadczyła Beata Szydło. Poinformowała również, że z premierem Rutte rozmawiała również o polskich pracownikach, pracujących w Holandii. Oczekujemy, że holenderski rząd będzie rozumiał ich problemy i ich wspierał – powiedziała premier. Jesteśmy przede wszystkim państwami, które mają historię, która nas łączy – mówiła i wspomniała o wielu Polakach, którzy mieszkają w tym kraju. Premier Szydło zadeklarowała, że zależy jej na tym, żeby dwustronna współpraca zacieśniała się.

Spotkanie z Polakami

Premier Beata Szydło rozmawiała również z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Holandii. To było wzruszające spotkanie – podkreśliła. Na spotkaniu z Polakami premier mówiła, że dzięki działaniom Polonii Polska jest szanowana również poza swoimi granicami. Zaznaczyła, że jej rząd chce budować Europę, która będzie domem dla wszystkich Europejczyków, a Polska odgrywa w tym ważną rolę. Chcemy przede wszystkim tego, aby Polska była krajem bezpiecznym – zadeklarowała Beata Szydło.


Zobacz także