Premier Beata Szydło z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii w Tallinie

Europa zjednoczona, spójna będzie Europą silniejszą i tego chcą wszystkie cztery państwa obecne na dzisiejszym spotkaniu – zadeklarowała szefowa polskiego rządu na spotkaniu w Estonii.


Premier Beata Szydło witana w Talinie przez premiera Łotwy 1 z 12
fot. P. Tracz / KPRM

Dzisiejsze spotkanie było okazją do bardzo dobrych rozmów o naszej współpracy i dialogu w regionie – mówiła premier Beata Szydło dziękując za zaproszenie do Tallina. Szefowa polskiego rządu podkreśliła znaczenie współpracy i wzajemnego partnerstwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Bezpieczeństwo, projekty energetyczne i infrastrukturalne

Wspólnie realizujemy projekty energetyczne i infrastrukturalne – oświadczyła szefowa polskiego rządu. Premier Szydło zwróciła uwagę na zbieżność interesów czterech krajów bałtyckich. Podkreśliła, iż współpracując na forach międzynarodowych bałtyckie kraje aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów w regionie i na świecie. Dalsza intensyfikacja naszych relacji zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym nabiera szczególnego znaczenia wobec złożonej i niepewnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w tej części Europy.

Premier podkreśliła, że Polska angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich. Od 1-ego maja Polski Kontyngent Orlik po raz siódmy bierze udział w ochronie przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing.

Beata Szydło zwróciła uwagę na to, iż polscy żołnierze uczestniczą także w licznych ćwiczeniach i manewrach organizowanych na terytorium państw bałtyckich. Podkreśliła także, iż Polska nie ustaje w wysiłkach na rzecz wzmocnienia obecności NATO w regionie Bałtyku. „Aktywnie włączamy się również w projekty wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne naszych państw w szerszym wymiarze, także całego regionu Unii Europejskiej. Kontynuujemy realizacje przedsięwzięć infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica i Via Baltica. Mamy nadzieję na wykorzystanie możliwości ubiegania się o środki finansowe UE na realizację zadań zaplanowanych w ramach tych projektów.

Jedność i spójność Unii Europejskiej

Premier Beata Szydło oświadczyła, iż dzisiejsze spotkanie stanowiło dobrą okazję do konstruktywnej rozmowy na temat przyszłości Unii Europejskiej. Przed nami Brexit, ważne rozmowy o tym jak ułożyć dobre relacje i stosunki pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zgodziliśmy się, że kluczem w tych rozmowach musi być jedność i spójność Unii Europejskiej. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli mówić o przyszłości Europy – zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

Jednolity rynek  fundamentem Unii Europejskiej

W trakcie rozmów z szefami rządów krajów bałtyckich premier Beata Szydło podkreśliła znaczenie jednolitego rynku UE.  Premier powiedziała, że z punktu widzenia Polski to jeden z poważniejszych problemów, który rysuje się na horyzoncie przyszłości Unii Europejskiej. Dodała, że sygnały płynące z różnych części Europy podważające ideę wspólnego rynku są niepokojące. Musimy bardzo mocno bronić tego, co stanowi fundament Unii Europejskiej. Jednolity rynek jest przyszłością Unii Europejskiej i ta świadomość w państwach członkowskich musi być mocno podkreślana – zaakcentowała Beata Szydło.

Na zakończenie konferencji premier Beata Szydło wyraziła nadzieję na konstruktywną współpracę podczas estońskiego przewodnictwo w Radzie UE. Estonia obejmie tę rolę na początku lipca. Będzie to pierwsza w historii unijna prezydencja tego kraju.


Zobacz także