Premier Beata Szydło: Ważne, by pomagać mądrze tym, którzy tego potrzebują

Wasza praca jest przykładem na to, że bez względu na wszystko najważniejszy jest człowiek – zwróciła się do pracowników socjalnych premier Beata Szydło. W poniedziałek, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, szefowa rządu podkreślała ich rolę w realizacji rządowych projektów m.in. programu Rodzina 500+.


Premier Szydło w trakcie wystąpienia. W fortepianie odbiją się flagi Polski. 1 z 6
Fot. P. Tracz / KPRM

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku.

Pracownik socjalny to zawód który wymaga serca

To bez wątpienia misja i służba. Wykonujecie bardzo trudny zawód, wymagający empatii i wrażliwości społecznej. Tego, by widzieć w codziennej urzędniczej pracy przede wszystkim człowieka i umieć ocenić, w jakim kierunku rozwija się sytuacja rodzinna – mówiła szefowa rządu. Zdaniem premier Beaty Szydło, jest to praca, wymagająca serca i podejmowania decyzji, które łączą się z cierpieniem dzieci, osób starszych, kobiet czy innych osób potrzebujących pomocy.

Pomoc musi być mądra, musi trafiać do środowisk, które tego potrzebują – stwierdziła premier Szydło i dodała, że pomoc powinna być różnicowana. Podkreślała, że ludzie potrzebują różnego rodzaju wsparcia – finansowego, psychologicznego, a czasami także rozmowy. Państwo codziennie musicie z jednej strony okazywać ludziom serce, a z drugiej strony stać na straży przepisów. Musicie ważyć, wybierać, ale przede wszystkim pomagać ludziom. To wasze wielkie dzieło, które wykonujecie każdego dnia – stwierdziła.

Do tego zawodu mam stosunek emocjonalny i rodzinny, bo moja mama była pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej – poinformowała premier Beata Szydło. Również jako samorządowiec, szefowa rządu często miała do czynienia z kwestiami społecznymi i socjalnymi.

Nie ma takich słów i nagród, które wynagrodziłyby taką misję. Ale w sposób symboliczny dziękujemy wam dzisiaj i pogratulujemy waszej pracy. To wielka rzecz którą Państwo robicie dla innych. Wasza praca to przykład na to, że bez względu na to co się dzieje, najważniejszy jest człowiek, i ten drugi człowiek, który udziela pomocy – mówiła premier. Ponadto, szefowa rządu podziękowała minister Elżbiecie Rafalskiej za jej pracę w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzięki między innymi jej staraniom pro-rodzinne projekty rządowe są sprawnie realizowane.

Rodzina priorytetem rządu

Dziękuję również za rok naszej wspólnej pracy, za to w jaki sposób wprowadziliście państwo i czuwacie nad programem Rodzina 500+, bo wiem, że w większości gmin, samorządów to właśnie Ośrodki Pomocy Społecznej są tymi kluczowymi elementami przy wprowadzania programu – mówiła premier Beata Szydło. W ośrodkach pomocy społeczne realizowane są wypłaty z programu, a także sprawdzane są środowiska, do których trafia wsparcie. To jest ogromna praca – dodała. Jak podkreślała, program jest wzorcowo realizowany, co jest również sukcesem pracowników socjalnych.

My na każdym kroku powtarzamy, że rodzina jest dla nas priorytetem. Za tym słowami idą czyny – Rodzina 500+, podniesienie płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej (minimum 12 zł/godz.), podniesienie najniższej emerytury do 1 tys. zł itp. – powiedziała szefowa rządu. Dodała, że te działania „miały przede wszystkim dać poczucie godności polskim rodzinom”. Jak podkreślała Beata Szydło, to wsparcie trafia do rodzin, które dotychczas były na marginesie i do tej pory mogły funkcjonować głównie dzięki Ośrodkom Pomocy Społecznej.

Oprócz godności, chcieliśmy dać rodzinom stabilizację – mówiła Prezes Rady Ministrów. Aby rodziny mogły spokojnie planować swoją przyszłość, zdaniem premier, niezbędny jest rozwój Polski. Programy gospodarcze, które są i będą realizowane, mają w tym pomóc.


Zobacz także