Premier Beata Szydło w Sejmie: Polskie rodziny mogą godnie żyć

Naszym celem jest wspieranie wszystkich rodzin. Chcemy pomagać każdemu dziecku, każdej matce, każdej rodzinie w Polsce – powiedziała premier Beata Szydło w Sejmie podczas głosowań nad zmianami w ustawie dotyczącej m.in. programu Rodzina 500+.


Premier Beata Szydło przemawia w Sejmie.
fot. Krzysztof Białoskórski

Znaczący spadek ubóstwa wśród dzieci 

Jesteśmy tu po to, żeby debatować merytorycznie i rozmawiać o problemach ważnych dla Polaków – podkreśliła szefowa rządu, zwracając się do posłów. Premier Beata Szydło poinformowała, że dzięki działaniom jej rządu ubóstwo wśród dzieci spadło o 94%. To jest dowód na to, ze program Rodzina 500+ był  potrzebny, jest realizowany w sposób doskonały i przynosi dobre efekty – kontynuowała. Jednocześnie stwierdziła, że poprzedni rząd nie potrafił tego uczynić.

Program Rodzina 500+  jest inicjatywą, która ma dwa cele do spełnienia. Premier Beata Szydło powiedziała, że pierwszym z nich jest wsparcie finansowe rodzin. Drugim jest cel pro-demograficzny. Według szefowej rządu efekty programu już teraz widać w Polsce.

Premier Beata Szydło stwierdziła, że wparcie rodzin w Polsce, to nie tylko program Rodzina 500+, ale także poprawa sytuacji na rynku pracy. Wzrost minimalnej stawki godzinowej w znaczącym stopniu przyczynił się do tego, że polskie rodziny mogą godnie żyć – powiedziała. Ponadto premier przypominała, że gospodarka naszego kraju rozwija się coraz lepiej, m.in. dzięki Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Szefowa rządu zwróciła się do parlamentarzystów: Zobaczycie, że nie będzie w Polsce żadnego dziecka i żadnej rodziny, która będzie cierpiała biedę, dzięki temu, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość.

Łatwiej ubiegać się o świadczenie

Dziś Sejm przyjął rządowy pakiet zmian związanych ze wsparciem rodzin. Ich celem jest zachęcenie Polaków do posiadania większej liczby dzieci, likwidacja barier w posiadaniu dzieci oraz wdrożenie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu.

Program Rodzina 500+ okazał się sukcesem i jego główne założenia pozostaną bez zmian. Nadal będzie świadczeniem wysokości 500 zł, wypłacanym do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się także kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (tj. 800 lub 1200 złotych).

Pojawią się ułatwienia dotyczące ubiegania się o świadczenie z tego programu. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Ponadto, zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, ale niepożądanych zjawisk.

Powstaną nowe żłobki

Rząd przeznaczy 500 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. Przeznaczone środki będą służyły powstawaniu nowych żłobków i miejsc w już istniejących placówkach. Stworzy również możliwość powrócenia rodzicom na rynek pracy. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Dzięki temu wydatki rodziców będą niższe.

Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków, przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi. Zwiększy się również bezpieczeństwo dzieci w placówkach, ponieważ nowelizacja wprowadza m.in. wymóg odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Dodatkowo, kandydaci na opiekunów, dyrektorów żłobka, a także kierujących pracą klubu dziecięcego czy pielęgniarki będą sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Rodzice zyskają prawo do udziału w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także do dokonywania kontroli warunków pobytu w nich maluchów.

Szerzej dostępna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny stanie się bardziej atrakcyjna – będzie dostępna w formie aplikacji na smartfonie. Dzięki specjalnej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie. Co ważne, nowelizacja przyznaje uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Po dzisiejszej pozytywnej decyzji Sejmu teraz ustawą zajmie się Senat RP.


Zobacz także