Premier Beata Szydło w Przemyślu: Nadchodzi czas krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Europę Karpat można budować na kilku płaszczyznach – mówiła premier Beata Szydło w Przemyślu. Na spotkaniu Europa Karpat rozmawiała o międzynarodowej współpracy w regionie.


Premier Beata Szydło na mównicy. 1 z 4
fot. P. Tracz/KPRM

Mówimy o Karpatach, które łączą, które są symbolem, że trzeba łączyć kultury, trzeba łączyć społeczeństwa, narody, państwa, po to, abyśmy w tej części Europy budowali wspólną przyszłość – powiedziała szefowa rządu. Jak podkreślała, istotne jest, by kraje regionu potrafiły konkurować z innymi. Premier Beata Szydło uważa, że państwa uczestniczące w projekcie Europa Karpat doskonale się rozumieją.

Zdaniem Beaty Szydło jedną z płaszczyzn współpracy państw tego regionu są projekty infrastrukturalne i gospodarcze. Szczególnie łączy projekt, który jeszcze do niedawna był postrzegany przez wielu jako niemożliwy do zrealizowania. W tej chwili jesteśmy już w trakcie jego realizowania. Mam na myśli oczywiście Via Carpatia – podkreśliła premier.

Premier Beata Szydło uczestniczyła w niedzielę w spotkaniu dyskusyjnym z cyklu Europa Karpat, zorganizowanym w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Również w muzeum szefowa rządu otworzyła wystawę poświęconą historii narciarstwa.

Wcześniej w niedzielę premier Beata Szydło wręczyła nagrody triumfatorom Międzynarodowego Pucharu Karpat w narciarstwie alpejskim w Przemyślu. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Zawody zorganizował prezydent Przemyśla przy współpracy Sejmu, Senatu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu województwa podkarpackiego oraz Instytutu Wschodniego.

Na drodze odpowiedzialnego rozwoju

Tegorocznym hasłem międzynarodowego spotkania dyskusyjnego w ramach cyklu Europa Karpat jest Na drodze odpowiedzialnego rozwoju. Jest to przedsięwzięcie poświęcone zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, samorządów, świata nauki i sektora pozarządowego z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Cykl konferencji i spotkań „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, Krasiczynie, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Wydarzenie stanowi ważne forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się rozwojem obszarów górskich i współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej.


Zobacz także