Premier Beata Szydło w Pekinie: Polska wiąże duże oczekiwania z projektem Pasa i Szlaku

W piątek (12 maja) premier Beata Szydło rozmawiała o współpracy gospodarczej z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. Polska liczy na rozwój współpracy gospodarczej z Chinami.


Premier Szydło wita się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem 1 z 12
Fot. P. Tracz / KPRM

Spotkania premier Beaty Szydło w Pekinie rozpoczęły wizytę polskiej szefowej rządu w Chinach, której kulminacyjnym punktem będzie udział polskiej premier w I edycji Forum Pasa i Szlaku. Liczę na dalszą bliską współpracę w sferze politycznej w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego i jej przełożenie na korzystne dla obu stron wymierne efekty w relacjach gospodarczych. Cieszę się, że moja wizyta przyczynia się do podtrzymania regularności spotkań na najwyższym szczeblu -  powiedziała premier Beata Szydło.

Wspólny cel: zacieśnianie współpracy gospodarczej

Głównym tematem rozmów premier Beaty Szydło z przewodniczącym Xi Jinpingiem i premierem Li Keqiangiem w Pekinie były kwestie gospodarcze. Dyskusje skupiały się wokół problematyki zwiększenia polsko-chińskich obrotów handlowych, a także zniesienia barier w dostępie polskich produktów do chińskiego rynku.

W trakcie spotkania podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki oraz Memorandum of Understanding o współpracy w sferze gospodarki wodnej.

Spotkania z władzami Chin stanowiło także okazję do wymiany zdań na temat realizacji zainicjowanego przez Chińską Republikę Ludową projektu „Pasa i Szlaku”. Podczas rozmów premier Beata Szydło zabiegała także o poparcie chińskich władz dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

Pogłębianie strategicznego partnerstwa

Rozmowy w Pekinie to drugie spotkanie premier Beaty Szydło z przewodniczącym i premierem Chin. Wcześniej premier Beata Szydło rozmawiała z Xi Jinpingiem 20 czerwca 2016 r. w Warszawie. Podczas wizyty przewodniczącego ChRL w Polsce podpisano szereg międzyrządowych porozumień w sprawie inwestycji infrastrukturalnych, m.in. chińskiego projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku”, wymiany handlowej oraz współpracy naukowej i kulturalnej.

Natomiast z premierem Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiangiem premier Beata Szydło rozmawiała podczas szczytu Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (16+1) w Rydze w listopadzie 2016 r. Nasz kraj staje się jednym z najważniejszych partnerów Chin w Unii Europejskiej i utrzymuje wiodącą rolę w tzw. formacie 16+1. 

Nowy Jedwabny Jeden Szlak

Głównym punktem wizyty premier Beaty Szydło w Chinach jest udział w I edycji Forum Pasa i Szlaku (Belt and Road Forum), które odbędzie się 14–15 maja. Polska premier wraz z szefami państw i rządów uczestniczących w forum będzie rozmawiać o pogłębianiu współpracy gospodarczej z Chinami. Międzynarodowe spotkanie w Pekinie będzie też okazją do rozmów z przywódcami ok. 30 państw m.in. o kwestiach handlowych.

„Jeden Pas i Jeden Szlak” (One Belt, One Road) to chiński program rewitalizacji Jedwabnego Szlaku oraz zacieśnienia współpracy gospodarczej i tworzenia infrastruktury w 60 państwach położonych wzdłuż niego. Polska, ze względu na swoje strategiczne położenie geograficzne, bierze udział w tej inicjatywie.


Zobacz także