Premier Beata Szydło w Paryżu: Bez Polski i Francji reforma UE się nie powiedzie

By reformy UE były efektywne i zgodne z oczekiwaniami obywateli wspólnoty, powinny być rezultatem refleksji z udziałem wszystkich państw członkowskich, a nie jedynie tych największych. Bez współpracy Polski i Francji nie powiedzie się żadna reforma Unii Europejskiej – mówiła premier Beata Szydło po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.


Salutujący francuscy żołnierze. 1 z 12
fot. P. Tracz/KPRM

Przyszłość UE po Brexicie i współpraca dwustronna

Szefowa polskiego rządu w rozmowach z prezydentem Francji poruszyła tematy dotyczące unijnej agendy – reformy UE i jej przyszłości po Brexicie, polityki klimatycznej oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, energetyki czy spraw społecznych.

Oboje przedstawiliśmy dziś argumenty, wizje i propozycje, które mogą łączyć Polskę i Francję we współpracy na rzecz rozwoju UE – mówiła premier Beata Szydło po rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jak podkreśliła, to było dobre i potrzebne spotkanie. Premier Beata Szydło zapewniła o pełnej gotowości przystąpienia Polski do konstruktywnego dialogu o Unii Europejskiej oraz kompromisu.

Rozmowa w Pałacu Elizejskim była także okazją do omówienia spraw dwustronnych związanych z rozwojem współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Francją oraz Partnerstwa Wschodniego, którego szczyt odbędzie się w piątek w Brukseli. Szefowa polskiego rządu wyraziła również nadzieję na bliską współpracę polsko-francuską w kontekście objęcia przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Wspólne wartości UE

Polska i Francja to państwa, które doceniają demokrację, wolność, sprawiedliwość, solidarność i suwerenność – mówiła premier Beata Szydło. Jak dodała, oba kraje przywiązują ogromną rolę do tego, aby przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa, również europejskie, a wszystko, co dzieje się w Polsce, dzieje się w ramach tych procesów.

Polska nigdy nie odmawiała dialogu z Komisją Europejską, jesteśmy otwarci na rozmowy – zaznaczyła premier. W jej opinii, by reformy UE były efektywne i zgodne z oczekiwaniami obywateli wspólnoty, powinny być rezultatem refleksji z udziałem wszystkich państw członkowskich, a nie jedynie tych największych. Bez współpracy Polski i Francji nie powiedzie sią żadna reforma Unii Europejskiej – podkreśliła premier Beata Szydło. Polska ma swoją wizję zmian i reform UE, które z naszego punktu widzenia są konieczne po to, aby Europejczycy mieli poczucie, że Unia Europejska jest ich wspólnym domem, gwarantującym im bezpieczeństwo, gwarantującym im godne życie – powiedziała szefowa rządu. Wg niej taką wizję UE ma również Francja.

Dyrektywa o pracownikach delegowanych

Jak zaznaczyła szefowa rządu, jedną z najbardziej dyskutowanych różnic pomiędzy Polską a Francją jest kwestia pracowników delegowanych. Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego – zapowiedziała premier Beata Szydło.

Dodała, że Polsce zależy na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu, zgodnego z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego gwarantującego jasność i pewność prawną – oświadczyła premier.

Polsko-francuskie rozmowy o współpracy

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w czwartek zaproszenie premier Beaty Szydło do wizyty w Polsce, w stulecie niepodległości naszego kraju. Zapowiedzieli również kolejne polsko-francuskie rozmowy na szczeblu ministerstw.

Poprzednie spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Macronem odbyło się na marginesie unijnego szczytu w Brukseli w czerwcu 2017 roku. Uczestniczyli w nim także pozostali premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.

W ostatnich miesiącach odbyły się również robocze spotkania ministrów Polski i Francji, w tym szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.


Zobacz także